Services

Customer Facilities / Rakyat Care Bank Rakyat - FAQ

Soalan Lazim – Bagaimana boleh saya menjadi Rakyat CARE Bank Rakyat?

1.  Apakah syarat-syarat layak Rakyat CARE Bank Rakyat?

 • Mempunyai lesen/permit/daftar perniagaan yang sah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau Pihak Berkuasa Tempatan (PBT).
 • Mempunyai premis perniagaan yang tetap.
 • Mempunyai perniagaan yang maju dan telah menjalankan perniagaan selama 2 tahun.
 • Aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah tidak bertentangan dengan shariah.
 • Kawasan premis perniagaan mestilah menerima liputan talian yang luas.
 • Rakyat berdekatan atau 5km dari Rakyat CARE yang lain.
 • Mempunyai waktu beroperasi minimum 5 hari seminggu dan 5 jam sehari.
 • Mempunyai rekod kewangan yang baik.
 • Tidak muflis (bankrupt).

 

2.  Apakah tatacara permohonan Rakyat CARE?

 • Pemohon boleh memohon untuk menjadi ejen dengan:
  • Mengunjungi cawangan terdekat Bank Rakyat:
   Sila isi dan serahkan Borang Permohonan Rakyat CARE bersama dokumen-dokumen berkaitan
   ATAU
  • Menghubungi Pusat Panggilan Bank Rakyat:
   Berikan maklumat ejen kepada Pegawai Pusat Panggilan Bank Rakyat.
 • Pihak Bank memproses permohonan Rakyat CARE.
 • Pihak Bank meghubungi ejen yang berjaya.

 

3.  Apakah dokumen - dokumen yang perlu disediakan pemohon?

 • Salinan MyKAD pemohon.
 • Salinan Lesen Perniagaan.
 • Profile Koperasi/Syarikat (sekiranya ada).
 • Laporan Kewangan terkini dan;
 • Dokumen tambahan:
 • Sekiranya Perkongsian
 • Surat Kebenaran Rakyat Kongsi
 • Sekiranya Koperasi
 • Undang-undang Kecil (Koperasi)
 • Sekiranya Syarikat Sdn. Bhd.
 • Borang 24 (salinan diakui sah)
 • Borang 49 (salinan diakui sah)
 • Memorandum & Artikel (salinan diakui sah)
The published rates, fees and charges are effective from 1st April 2019 following the implementation of 6% SST from 1st September 2018. Terms & conditions apply.

For any enquiries, please visit the nearest branch or call our Contact Centre tele-Rakyat at 1-300-80-5454.

*Terms and conditions apply.