Produk Perniagaan

Skim Kerajaan / Skim Credit Guarantee Corporation (CGC)
SME adalah tulang belakang kepada ekonomi negara ini. Bank Rakyat juga memainkan peranan dalam membangunkan SME menerusi kemudahan pembiayaan menepati Syariah menerusi Skim Credit Guarantee Corporation (CGC).

Kelayakan

Syarikat yang didefinisikan sebagai SME oleh Bank Negara Malaysia (BNM):

i) Berdasarkan Jumlah Kakitangan Sepenuh Masa

SEKTOR SAIZ UTAMA PERTANIAN PEMBUATAN (TERMASUK ASAS TANI) & MRS SECTOR PERKHIDMATAN (TERMASUK ICT) & PERLOMBONGAN & KUARI & PEMBINAAN
Mikro Kurang daripada 5 pekerja Kurang daripada 5 pekerja Kurang daripada 5 pekerja
Kecil Antara 5 dan 19 pekerja Antara 5 dan 50 pekerja Antara 5 dan 19 pekerja
Sederhana Antara 20 dan 50 pekerja Antara 51 dan & 150 pekerja Antara 20 dan 50 pekerja

ii) Berdasarkan Perolehan/Jualan Tahunan

SEKTOR SAIZ UTAMA PERTANIAN PEMBUATAN (TERMASUK ASAS TANI) SECTOR PERKHIDMATAN (TERMASUK ICT) & PERLOMBONGAN & KUARI & PEMBINAAN
Mikro Kurang daripada RM200,000 Kurang daripada RM250,000 Kurang daripada RM200,000
Kecil Antara RM200,000 dan kurang daripada RM1 juta Antara RM250,000 dan kurang daripada RM10 juta Antara RM200,000 dan kurang less daripada RM1 juta
Sederhana Antara RM1 juta dan RM5 juta Antara RM10 juta dan RM25 juta Antara RM1 juta dan RM5 juta

Konsep

Tawarruq

Tujuan

Membantu usahawan kecil dan sederhana bagi mendapatkan pembiayaan.

Margin

 • Minimum: RM50,000
 • Maksimum: RM10 juta (maksimum RM3 juta untuk bagi bahagian tiada cagaran/bersih)

Tempoh

Bergantung kepada jenis pembiayaan.

Caj Jaminan (dibayar kepada CGC)

 • Bahagian pinjaman dengan cagaran: 1.00% hingga 2.45%
 • Bahagian tanpa cagaran: 1.5% hingga 3.00%

* Tertakluk kepada terma dan syarat

Bagaimana Hendak Memohon?

Semua permohonan boleh dihantar ke mana-mana cawangan Bank Bank atau dihantar terus ke SME Financing Department di alamat berikut:

Small Medium Enterprises
26th Floor, Tower 1,
Bank Rakyat Twin Tower,
Jalan Travers,
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03-26129600
Ext: 8945/8858/8311/8890/8794/8013
Fax: 03-2272 2306 / 03-2272 2307
Email: sme@bankrakyat.com.my

Dokumen Diperlukan

 • Surat permohonan.
 • Salinan profil syarikat.
 • Profil Ahli Lembaga Pengarah dan pengurusan syarikat.
 • Borang Pendaftaran Syarikat (M&A, Form 9, 24,44 & 49).
 • Maklumat lengkap/kertas kerja projek yang mahu dibiayai.
 • Penyata Kewangan sudah diaudit selama tiga tahun lalu dan penyata akaun semasa.
 • Penyata akaun semasa bagi 6 bulan lalu.
 • Maklumat pembiayaan daripada institusi kewangan lain.
 • Nilai asas penjamin (Net worth)