Produk Perniagaan

Pembiayaan Perniagaan-i / Kenderaan-i
Pembiayaan Kenderaan-i Bank Rakyat menepati prinsip Syariah yang membolehkan syarikat meningkatkan kemudahan pengangkutan komersial.

Hubungi kami bagi mengetahu bagaimana Bank Rakyat dapat membantu anda membiayai kenderaan komersial dan industri.

Kelayakan : Semua entiti perniagaan seperti syarikat persendirian dan badan koperasi.

Konsep : Tawarruq

Tujuan : Bagi pembelian kenderaan komersial dan industri

Margin : Sehingga 70% daripada harga belian price

Tempoh : Maksimum 7 tahun

Dokumen Diperlukan

Sewa Beli-i

  • Sebut harga dan maklumat lengkap kenderaan yang akan dibeli
  • Aliran tunai dan unjuran keuntungan dan kerugian projek