Perkhidmatan

Saluran / QR2E (Quick Response to Entrepreneurs)
Quick Response To Entrepreneurs (QR2E) oleh Bank Rakyat merupakan platform perbankan dalam talian bagi perusahaan kecil dan sederhana (PKS), mikro dan koperasi yang direka khusus untuk membantu usahawan dengan menyediakan khidmat nasihat kewangan digital yang komprehensif, cepat, dan mudah. www.qr2e.bankrakyat.com.my



Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat