Perkhidmatan

Kemudahan Pelanggan / Remittance
Kiriman Wang Asing
Perkhidmatan ini adalah untuk Pindahan Kiriman Wang Asing Merchantrade Asia Sdn BhdNikmati perkhidmatan pindahan wang antarabangsa dengan mudah menerusi kerjasama Bank Rakyat dan Merchantrade Asia Sdn Bhd. Perkhidmatan ini juga membolehkan anda menerima wang daripada pengirim di luar negara. Kunjungi cawangan kami sekarang.

Caj Perkhidmatan untuk Pindahan dan Pengambilan Wang.

KORIDOR KAEDAH PEMBAYARAN PERINGKAT BAYARAN CAJ AKHIR
NEPAL KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 10.00
TUNAI 12.00
BANGLADESH KREDIT AKAUN Sehingga RM50,000 10.00
TUNAI
PHILIPPINES KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 12.00
TUNAI 15.00
INDONESIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 10.00
TUNAI 15.00
INDIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 1,500 10.00
RM 1,501-RM 50,000 15.00
TUNAI Sehingga RM 1,000 12.00
RM 1,001-RM 2,000 14.00
RM 2,001-RM 3,000 16.00
RM 3,001-RM 10,000 18.00
SRI LANKA KREDIT AKAUN Sehingga RM 1,500 15.00
RM 1,501-RM 5,000 20.00
RM5,001- RM50,000 25.00
TUNAI Sehingga RM 1,500 20.00
RM1,501- RM50,000 25.00
PAKISTAN KREDIT AKAUN & TUNAI Sehingga RM 800 15.00
RM 801-RM 50,000 0.00
CHINA KAD UNIONPAY Sehingga RM 50,000 25.00
ALIPAY 30.00
MYANMAR TUNAI Sehingga RM 3,000 12.00
Sehingga RM 5,000 24.00
Sehingga RM 8,000 36.00
Sehingga RM 50,000 48.00
SINGAPORE KREDIT AKAUN Sehingga RM 5,000 15.00
RM 5,001-RM 50,000 20.00
UNITED KINGDOM KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 15.00
RM 25,001-RM 50,000 20.00
UNITED STATES KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 15.00
RM 25,001-RM 50,000 20.00
AUSTRALIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 30.00
THAILAND KREDIT AKAUN Sehingga RM 5,000 20.00
RM 5,001-RM 10,000 30.00
RM 10,001-RM 25,000 40.00
RM 25,001-RM 50,000 35.00
VIETNAM KREDIT AKAUN /TUNAI/ PENGHANTARAN KE RUMAH Sehingga RM 2,000 15.00
RM 2,001-RM 4,000 14.00
RM 4,001-RM 6,000 25.00
RM 6,001-RM 8,000 30.00
RM 8,001-RM 50,000 35.00
CAMBODIA TUNAI & WING WALLET Sehingga RM 50,0000 35.00
SOUTH KOREA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,0000 18.00
JAPAN KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,0000 20.00
EUROPE KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,0000 14.00
*       Perkhidmatan tidak tersedia buat sementara sehingga dimaklumkan kelak.
  • Tidak perlu mengisi sebarang Borang Permohonan transaksi.
  • Cara yang cepat bagi pindahan wang kepada penerima melalui saluran yang selamat
  • Alternatif yang selamat dan boleh dipercayai untuk pembayaran ke luar negara
Dokumen yang diperlukan ialah Kad Pengenalan diri yang sah bagi warganegara atau permastautin tetap, passport bagi bukan warganegara termasuk permit kerja
  • Konsep syariah yang digunakan ialah Ijarah Khadamat bagi upah pindahan
  • Pembayaran terjamin
  • Di tawarkan kepada Individu dan bukan individu yang mempunyai pengenalan diri yang sah
   i.        Licence Number
Serial No. 00026
 
     ii.        Licensee
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 
    iii.        Nature of Business
Licensed Money Services Business
 
    iv.        Type of Business
Remittance Business
 
     v.        Principal office address
Level 35, Menara 1, Menara kembar Bank Rakyat,  33, Jalan Travers, 50470 Kuala Lumpur
 
    vi.        Contact Number
Tele-Rakyat 1-300-80-5454
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat