Perkhidmatan

Kemudahan Pelanggan / Remittance
Kiriman Wang Asing
Perkhidmatan ini adalah untuk Pindahan Kiriman Wang Asing Merchantrade Asia Sdn BhdNikmati perkhidmatan pindahan wang antarabangsa dengan mudah menerusi kerjasama Bank Rakyat dan Merchantrade Asia Sdn Bhd. Perkhidmatan ini juga membolehkan anda menerima wang daripada pengirim di luar negara. Kunjungi cawangan kami sekarang.

Caj Perkhidmatan untuk Pindahan dan Pengambilan Wang.

KORIDOR KAEDAH PEMBAYARAN PERINGKAT BAYARAN CAJ RANGKAIAN CAJ AKHIR
NEPAL KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 7.00 10.00
TUNAI 8.40 12.00
BANGLADESH KREDIT AKAUN
&
TUNAI
Sehingga RM 500 7.00 10.00
RM 501-RM50,000 7.00 10.00
PHILIPPINES KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 8.40 12.00
TUNAI 10.50 15.00
INDONESIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 7.00 10.00
TUNAI 10.50 15.00
INDIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 1,500 7.00 10.00
RM 1,501-RM 50,000 10.50 15.00
TUNAI Sehingga RM 1,000 8.40 12.00
RM 1,001-RM 2,000 9.80 14.00
RM 2,001-RM 3,000 11.20 16.00
RM 3,001-RM 10,000 12.60 18.00
SRI LANKA KREDIT AKAUN Sehingga RM 1,500 10.50 15.00
RM 1,501-RM 5,000 14.00 20.00
RM5,001- RM50,000 17.50 25.00
TUNAI Sehingga RM 1,500 14.00 20.00
RM1,501- RM50,000 17.50 25.00
PAKISTAN KREDIT AKAUN
&
TUNAI
Sehingga RM 800 10.50 15.00
RM 801-RM 50,000 0.00 0.00
CHINA KAD UNIONPAY Sehingga RM 50,000 17.50 25.00
MYANMAR TUNAI Sehingga RM 3,000 8.40 12.00
Sehingga RM 5,000 16.80 24.00
Sehingga RM 8,000 25.20 36.00
Sehingga RM 50,000 33.60 48.00
SINGAPORE KREDIT AKAUN Sehingga RM 5,000 10.50 15.00
RM 5,001-RM 50,000 14.00 20.00
UNITED KINGDOM KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 10.50 15.00
RM 25,001-RM 50,000 14.00 20.00
UNITED STATES KREDIT AKAUN Sehingga RM 25,000 10.50 15.00
RM 25,001-RM 50,000 14.00 20.00
AUSTRALIA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,000 21.00 30.00
THAILAND KREDIT AKAUN Sehingga RM 5,000 14.00 20.00
RM 5,001-RM 10,000 21.00 30.00
RM 10,001-RM 25,000 28.00 40.00
RM 25,001-RM 50,000 35.00 50.00
VIETNAM KREDIT AKAUN /TUNAI/ PENGHANTARAN KE RUMAH Sehingga RM 2,000 10.50 15.00
RM 2,001-RM 4,000 14.00 20.00
RM 4,001-RM 6,000 17.50 25.00
RM 6,001-RM 8,000 21.00 30.00
RM 8,001-RM 50,000 24.50 35.00
CAMBODIA TUNAI & WING WALLET Sehingga RM 50,0000 24.50 35.00
SOUTH KOREA KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,0000 12.60 18.00
JAPAN KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,0000 14.00 20.00
EUROPE KREDIT AKAUN Sehingga RM 50,0000 9.80 14.00

  • Tidak perlu mengisi sebarang Borang Permohonan transaksi.
  • Cara yang cepat bagi pindahan wang kepada penerima melalui saluran yang selamat
  • Alternatif yang selamat dan boleh dipercayai untuk pembayaran ke luar negara
Dokumen yang diperlukan ialah Kad Pengenalan diri yang sah bagi warganegara atau permastautin tetap, passport bagi bukan warganegara termasuk permit kerja
  • Konsep syariah yang digunakan ialah Ijarah Khadamat bagi upah pindahan
  • Pembayaran terjamin
  • Di tawarkan kepada Individu dan bukan individu yang mempunyai pengenalan diri yang sah
   i.        Licence Number
Serial No. 00026
 
     ii.        Licensee
Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 
    iii.        Nature of Business
Licensed Money Services Business
 
    iv.        Type of Business
Remittance Business
 
     v.        Principal office address
Level 35, Menara 1, Menara kembar Bank Rakyat,  33, Jalan Travers, 50470 Kuala Lumpur
 
    vi.        Contact Number
Tele-Rakyat 1-300-80-5454
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat