Perkhidmatan

Kemudahan Pelanggan / Ejen Bank (Rakyat Care)
JENIS PELANGGAN PERKHIDMATAN YANG DITAWARKAN
Pelanggan Bank Rakyat/Pemegang Kad ATM Bank Rakyat

 

 • Deposit
 • Pengeluaran Tunai
 • Pindahan wang
 • Pembayaran Bil Utiliti
 • Pembayaran Pembiayaan

*Transaksi boleh dilakukan secara pendebitan akaun pelanggan atau secara tunai

Bukan Pelanggan Bank Rakyat/Bukan Pemegang Kad ATM Bank Rakyat
 • Deposit
 • Pembayaran Bil Utiliti
 • Pembayaran Pembiayaan

*Transaksi hanya boleh dilaksanakan secara tunai

*Deposit dan Pembayaran Pembiayaan ke akaun pelanggan Bank Rakyat sahaja.

JENIS TRANSAKSI MINIMUM MAKSIMUM
Deposit RM10.00 RM2,000.00
Pengeluaran Tunai RM10.00 RM1,000.00
Pindahan Wang RM10.00 RM2,000.00
Pembayaran Bil Utiliti RM5 RM500.00
Pembayaran Pembiayaan RM10 RM2,000.00

 • Setiap hari, 8.00 pagi hingga 9.30 malam

*Tertakluk kepada waktu operasi perniagaan ejen dan Cuti Umum.

 • Pelanggan mengunjungi Rakyat CARE
 • Pengesahan Kad ATM Bank Rakyat & MyKad
 • Pilih transaksi yang diinginkan
 • Cetak resit transaksi
 • Tandatangan resit untuk pengesahan transaksi
 • Transaksi selesai
 • Peringatan Kepada Pelanggan Rakyat CARE Bank Rakyat
PASTIKAN ANDA PASTIKAN ANDA TIDAK
1. Berurusan hanya di premis sah Rakyat CARE Bank Rakyat yang mempunyai: Papan Tanda Rasmi Ejen Bank Berdaftar (EBB) Rakyat CARE Bank Rakyat Sijil Pengesahan Rakyat CARE Bank Rakyat

Berurusan di premis ejen yang TIDAK mempunyai:

 1. Papan Tanda Rasmi Ejen Bank Berdaftar (EBB) Rakyat CARE Bank Rakyat
 2. Sijil Pengesahan Rakyat CARE Bank Rakyat
2. Melaksanakan transaksi hanya di dalam premis Rakyat CARE Bank Rakyat sahaja. Melaksanakan transaksi di luar premis Rakyat CARE.
3. Membawa tunai yang mencukupi  atau kad ATM Bank Rakyat untuk melaksanakan transaksi agent banking. Nota: Kebolehlaksanaan transaksi bergantung kepada: Baki akaun ejen Baki akaun pelanggan Baki tunai di tangan ejen Melaksanakan transaksi sekiranya sistem tidak berfungsi.
4. Membawa MyKAD dan kad ATM Bank Rakyat untuk melakukan transaksi pengeluaran tunai. Menyerahkan kad ATM atau MyKAD atau mendedahkan kata laluan ATM (PIN - Personal Identification Number ) kepada ejen/pihak ketiga.
5. Memastikan MyKAD berfungsi dan tidak rosak. Mendedahkan maklumat peribadi/baki akaun anda kepada ejen/pihak ketiga.
6. Membawa bil asal utiliti untuk transaksi pembayaran bil. Nota: Bil tertunggak perlu dibayar terus kepada syarikat utiliti yang berkenaan untuk mengelakkan sebarang gangguan perkhidmatan. Membayar bil dengan jumlah yang minima.
7. Menyemak transaksi dan amaun yang diingini sebelum menekan butang hijau pada mesin P.O.S terminal. Nota: Transaksi dilakukan secara masa nyata dari lokasi Rakyat CARE Bank Rakyat ke Ibu Pejabat Bank Rakyat. Menerima resit yang diisu secara manual oleh Rakyat CARE.
8. Tandatangani resit transaksi Rakyat CARE Bank Rakyat salinan ejen. Membenarkan Rakyat CARE menyimpan resit salinan pelanggan.
9. Dapatkan salinan resit pelanggan sebagai bukti transaksi dan semak ketepatan maklumat transaksi yang dicetak sebelum meninggalkan premis Rakyat CARE Bank Rakyat. Menangguh aduan salah laku Rakyat CARE kepada pihak Bank Rakyat.
10. Simpan resit sebagai rujukan walaupun transaksi gagal.  
11. Mengunjungi mana-mana cawangan Bank Rakyat terdekat/menghubungi Pusat Panggilan Bank Rakyat sekiranya terdapat sebarang aduan mengenai ejen/transaksi anda.  

Muat Turun Borang Pemohonan Rakan CARE (PDF)
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat