Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Simpanan-i
Akaun Simpanan-i Bank Rakyat adalah saluran selamat untuk anda menyimpan wang berlandaskan kontrak Qard dan wang anda boleh dikeluarkan pada bila-bila masa apabila diperlukan.

Terdapat 3 jenis akaun simpanan:

DEWASA
 • Terbuka kepada semua pelanggan berumur 12 tahun dan ke atas
 • Boleh dibuka dengan atau tanpa buku simpanan
 • Akaun boleh dibuka tanpa deposit dan akan diaktifkan selepas deposit dimasukkan.
REMAJA
 • Terbuka kepada remaja berumur antara 15 dan 21 tahun
NURI
 • Terbuka kepada semua kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah
 • Akaun dikendalikan oleh ibu / bapa / penjaga yang sah atau ahli keluarga terdekat sebagai pemegang amanah
 • Berpeluang menjadi ahli Kelab Nuri
 • Pengeluaran hanya sekali sebulan
 • Minimum deposit bagi pembukaan akaun ialah RM10
 • Kemudahan  Kad Rakyat (Kad ATM)
  • Melakukan pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
  • Melakukan pindahan wang dan pembayaran bil setempat melalui ATM  dan kaunter.
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat
 • Warganegara dan bukan warganegara
 • Bagi warganegara
  • Akaun individu
  • Individu bersama
  • Persatuan dan kelab (ditubuhkan dan didaftar di Malaysia)
  • Jawatankuasa masjid / surau (ditubuhkan dan didaftar di Malaysia)
  • Koperasi (ditubuhkan dan didaftar di Malaysia)
  • Syarikat:
   • Mempunyai pembiayaan di Bank Rakyat
   • Membuat kerja kontrak dengan Bank Rakyat
   • Mempunyai kerjasama dengan Bank Rakyat
   • Anak Syarikat Bank Rakyat
 • Bagi bukan warganegara:
  • Akaun individu
WARGANEGARA
 • Bagi individu:
  • Kad Pengenalan
  • Jika berumur bawah 18 tahun, perlukan dokumen tambahan:
   • Salinan kad pengenalan ibu / bapa / penjaga
   • Sijil kelahiran
 • Bagi persatuan / pertubuhan / koperasi / syarikat:
  • Resolusi / keputusan / cabutan minit mesyuarat Lembaga Pengarah / Jawatankuasa / Agong Tahunan yang merangkumi perkara berikut:
   • Kebenaran membuka akaun simpanan
   • Nama, nombor kad pengenalan dan jawatan penandatangan berkuasa
   • Nama dan nombor kad pengenalan wakil yang berurusan dengan Bank
   • Sijil pendaftaran
   • Salinan kad pengenalan penandatangan berkuasa dan wakil
   • Kad spesimen yang telah ditandatangani oleh penandatangan berkuasa dan cop persatuan / pertubuhan
BUKAN WARGANEGARA
 • Bagi penduduk tetap:
  • Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara
 • Bagi yang bekerja:
  • Pasport
  • Permit kerja
  • Surat pengesahan syarikat (majikan)
 • Bagi yang belajar:
  • Pasport
  • Pas pelajar
  • Kad matrik
  • Surat pengesahan Institut Pengajian Tinggi (IPT)
PERKHIDMATAN TRANSAKSI CAJ
Kad Debit Yuran permohonan RM 8.00*
Yuran tahunan kad RM 8.00*
Kad gantian Hilang/kecurian RM12.00*
Kad/Cip Rosak Percuma
Buku simpanan Buku baru akibat hilang* RM16.00
Buku baru akibat rosak RM5.00
Penyata akaun Setiap permohonan RM10.00
Penutupan akaun Kurang 3 bulan daripada tarikh pembukaan akaun* RM10.00

Nota: Akaun Simpanan-i yang berstatus pendam dan mempunyai baki RM10 dan ke bawah akan ditutup dan baki akaun akan diserap sebagai caj perkhidmatan cawangan

Kehilangan Buku Akaun Simpanan-i: Pelanggan dikehendaki mengisi Borang Laporan kehilangan buku simpanan dan Surat Pengakuan Kehilangan/Kerosakan Akaun Simpanan yang telah dimatikan setem terlebih dahulu. Pelanggan boleh membuat laporan kehilangan buku simpanan dan penutupan akaun di mana-mana cawangan yang berhampiran