Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Simpanan-i
Akaun Simpanan-i Bank Rakyat adalah saluran selamat untuk anda menyimpan wang berlandaskan kontrak Tawarruq dan Qard. Wang anda boleh dikeluarkan pada bila-bila masa apabila diperlukan.
 • Tawarruq
 • Qard

Terdapat 3 jenis akaun simpanan:

DEWASA
 • Terbuka kepada semua pelanggan berumur 12 tahun dan ke atas
 • Boleh dibuka dengan atau tanpa buku simpanan
 • Akaun boleh dibuka tanpa deposit dan akan diaktifkan selepas deposit dimasukkan.
REMAJA
 • Terbuka kepada remaja berumur antara 15 dan 21 tahun
NURI
 • Terbuka kepada semua kanak-kanak berumur 12 tahun dan ke bawah
 • Akaun dikendalikan oleh ibu / bapa / penjaga yang sah atau ahli keluarga terdekat sebagai pemegang amanah
 • Berpeluang menjadi ahli Kelab Nuri
 • Pengeluaran hanya sekali sebulan
 • Minimum deposit bagi pembukaan akaun ialah RM20
 • Kemudahan  Kad Rakyat (Kad ATM)
  • Melakukan pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
  • Melakukan pindahan wang dan pembayaran bil setempat melalui ATM  dan kaunter.
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat


Kadar Keuntungan/Kadar Hibah Terdahulu

Kadar Keuntungan (Tawarruq)

Akaun Simpanan-i / Akaun Simpanan-i Nuri
Jumlah (RM) Kadar Keuntungan (setahun)
0 - 999 0.00%
1,000 - 99,999 1.00%
100,000 dan ke atas 1.25%

Kadar Hibah Terdahulu (Qard)

Akaun Simpanan-i / Akaun Simpanan-i Nuri
Jumlah (RM) Kadar Hibah* (setahun)
0 - 999 0.00%
1,000 - 99,999 1.00%
100,000 dan ke atas 1.25%

*PENTING / PENAFIAN:

KADAR HIBAH YANG TERTERA DI ATAS MERUPAKAN KADAR HIBAH YANG TELAH DIBAYAR OLEH BANK KEPADA PENDEPOSIT DAN TIDAK AKAN DITAFSIRKAN SEBAGAI KADAR INDIKATIF ATAU PROSPEKTIF.

BANK TIDAK TERTAKLUK UNTUK MEMBERI HIBAH KEPADA PENDEPOSIT DAN PENGISYTIHARAN KADAR HIBAH YANG DIPAPARKAN ADALAH ATAS BUDI BICARA BANK.


 • Warganegara dan bukan warganegara
 • Bagi warganegara
  • Akaun individu
  • Individu bersama
  • Persatuan dan kelab (ditubuhkan dan didaftar di Malaysia)
  • Jawatankuasa masjid / surau (ditubuhkan dan didaftar di Malaysia)
  • Koperasi (ditubuhkan dan didaftar di Malaysia)
  • Syarikat:
   • Mempunyai pembiayaan di Bank Rakyat
   • Membuat kerja kontrak dengan Bank Rakyat
   • Mempunyai kerjasama dengan Bank Rakyat
   • Anak Syarikat Bank Rakyat
 • Bagi bukan warganegara:
  • Akaun individu
WARGANEGARA
 • Bagi individu:
  • Kad Pengenalan
  • Jika berumur bawah 18 tahun, perlukan dokumen tambahan:
   • Salinan kad pengenalan ibu / bapa / penjaga
   • Sijil kelahiran
 • Bagi persatuan / pertubuhan / koperasi / syarikat:
  • Resolusi / keputusan / cabutan minit mesyuarat Lembaga Pengarah / Jawatankuasa / Agong Tahunan yang merangkumi perkara berikut:
   • Kebenaran membuka akaun simpanan
   • Nama, nombor kad pengenalan dan jawatan penandatangan berkuasa
   • Nama dan nombor kad pengenalan wakil yang berurusan dengan Bank
   • Sijil pendaftaran
   • Salinan kad pengenalan penandatangan berkuasa dan wakil
   • Kad spesimen yang telah ditandatangani oleh penandatangan berkuasa dan cop persatuan / pertubuhan
BUKAN WARGANEGARA
 • Bagi penduduk tetap:
  • Kad pengenalan yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara
 • Bagi yang bekerja:
  • Pasport
  • Permit kerja
  • Surat pengesahan syarikat (majikan)
 • Bagi yang belajar:
  • Pasport
  • Pas pelajar
  • Kad matrik
  • Surat pengesahan Institut Pengajian Tinggi (IPT)
PERKHIDMATAN TRANSAKSI CAJ
Kad Debit Yuran permohonan RM 8.00*
Yuran tahunan kad RM 8.00*
Kad gantian Hilang/kecurian RM12.00*
Kad/Cip Rosak Percuma
Buku simpanan Buku baru akibat hilang* RM16.00
Buku baru akibat rosak RM5.00
Penyata akaun Setiap permohonan RM10.00
Penutupan akaun Kurang 3 bulan daripada tarikh pembukaan akaun* RM10.00

Nota: Akaun Simpanan-i yang berstatus pendam dan mempunyai baki RM10 dan ke bawah akan ditutup dan baki akaun akan diserap sebagai caj perkhidmatan cawangan

Kehilangan Buku Akaun Simpanan-i: Pelanggan dikehendaki mengisi Borang Laporan kehilangan buku simpanan dan Surat Pengakuan Kehilangan/Kerosakan Akaun Simpanan yang telah dimatikan setem terlebih dahulu. Pelanggan boleh membuat laporan kehilangan buku simpanan dan penutupan akaun di mana-mana cawangan yang berhampiran