Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Pelaburan-i
Akaun Pelaburan-i Rizq Plus adalah produk Akaun Pelaburan yang membolehkan anda melabur dan berpotensi memperoleh pulangan yang lebih tinggi dan pada masa yang sama memberi anda peluang untuk memenangi hadiah menarik.


Mudarabah
 • Potensi untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi
 • Pelbagai hadiah menarik untuk dimenangi
 • Kekerapan dalam cabutan hadiah
 • Kadar keuntungan yang stabil
 • Pelbagai segmen hadiah
 • Peluang tinggi untuk menang
 • Kemudahan Debit Card-i (kad kombo) untuk pengeluaran tunai di ATM Bank Rakyat atau ATM dengan logo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat

PSR dan Kadar Keuntungan
Julat Nisbah Perkongsian keuntungan
(Pelanggan : Bank)
0 – 4,999.99 1:99
5,000 - 9,999.99 2:98
10,000 – 49,999.99 3:97
50,000 – 999,999.99 21:79
1,000,000 and keatas 51:49
 
 
 
 
 

*Pelanggan akan meraih keuntungan daripada pelaburan berdasarkan nisbah perkongsian keuntungan yang telah dipersetujui dengan pihak Bank.


Fund Performance Report
 • Individu / Perniagaan Bersama / Pelabur Amanah
 • Warganegara dan bukan warganegara
Pelaburan awal berjumlah RM100
Individu / Bersama
 • Kad Pengenalan
Pelabur Amanah
 • Mykid
 • Sijil Kelahiran
 • Kad Pengenalan Ibu/Bapa/Penjaga
Bukan Warganegara Bekerja :
 • Pasport
 • Permit Bekerja
 • Surat Pengesahan Majikan (Bekerja)

Pelajar :
 • Pasport
 • Kad Pelajar / Metrik Kad
 • Pass Pelajar
 • Surat Pengesahan Belajar dari (IPT)

Pelanggan boleh mengunjungi mana-mana cawangan Bank Rakyat ATAU membuat janji temu di https://appointment.bankrakyat.com.myuntuk pembukaan akaun.
No SUBJEK CAJ
  Deposit
1. Deposit duit syiling Percuma
  Pengeluaran
2. Pertukaran duit syiling Percuma
  Penutupan Akaun
3. Penutupan dalam tempoh 3 bulan dari Pembukaan RM20.00
* Untuk Akaun dengan baki di bawah RM20, Bank akan menyerap baki baki dalam akaun sebagai caj perkhidmatan
  Am
4. Kad Debit-i Bayaran tahunan RM8.00
Penukaran Kad RM12.00
Hilang / Dicuri
  RM0.00
Kerosakan kad/cip