Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Unit Amanah
 • Perancangan pelaburan adalah strategi yang menggariskan matlamat yang mahu dicapai dan kesesuaian sesuatu pelaburan bagi mencapai matlamat berkenaan.  Ia menjadi landasan dalam membuat keputusan berhubung sesuatu pelaburan.  Jumlah pelaburan juga bergantung kepada aliran tunai/aset seseorang, pengalaman pelabur, toleransi terhadap risiko dan matlamat kewangan setiap pelabur.
 • Hanya dana-dana patuh syariah (Islamic Funds) yang terbaik di pasaran
 • Pemilihan pelaburan berdasarkan toleransi risiko individu
 • Khidmat nasihat PERCUMA oleh Eksekutif Penasihat Kewangan
 • Unit amanah adalah kolektif kolektif yang membolehkan pelabur berlainan mengumpulkan dan menggambungkan wang mereka dalam dana tunggal dan risiko pelaburan disebarkan merentasi pelbagai instrumen pelaburan.
 • Pelabur unit amanah juga mendapat manfaat daripada pengurusan dana yang professional serta mengurangkan kos urus niaga mereka.
 • Objektif pelaburan unit amanah: melabur bagi pendapatan atau pertumbuhan melalui syarikat-syarikat kecil atau besar, dan di kawasan-kawasan geografi yang berbeza.
 • Unit amanah adalah satu bentuk pelaburan di mana pelaburan dilakukan untuk saham-saham syarikat, hartanah, komoditi dan sebagainya. 
 • Nilai unit pelaburan bergantung kepada harga unit-unit dasar dan pencapaian unit dana yang dipilih berdasarkan strategi pelaburan peserta seperti harga saham/unit amanah, dan lain-lain.
 • Ekuiti – pelaburan di pasaran saham.
 • Bon – pelaburan di pasaran bon terbitan Kerajaan/Syarikat Awam.
 • Tunai – sejumlah besar atau secara berkala dengan jumlah pelaburan yang tetap.
 • KWSP – secara berkala, mengikut umur dan syarat-syarat KWSP
1.     AMINVEST
 

1.       Ambon Islam

2.       AmIttikal             

3.       AmIslamic Growth

4.       AmIslamic Balanced

5.       AmOasis Global Islamic Equity

6.       AmAl-Amin

Prospectus 

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/Prospectus_DisclosureDocument/ MasterProspectus10Sept2017.pdf

 

Annual Report                  

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/AnnualReport/ARAmIslamicMaster.pdf

 

Semi Annual Report

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/SemiAnnualReport/AmMutualMasterIslamic.pdf

 

7.       AmPrecious Metals

Prospectus 

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/Prospectus_DisclosureDocument/ MasterProspectus10Sept2017.pdf

 

Annual Report                  

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/AnnualReport/PreciousMetalsSecurities.pdf

 

Semi Annual Report

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/SemiAnnualReport/PreciousMetalsSecurities.pdf

 

8.       Namaa’ Asia Pacific Equity Growth

Prospectus 

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/Prospectus_DisclosureDocument/ AmIslamicProspectus_AmNaNaMa.pdf

 

Annual Report                  

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/AnnualReport/NamaaAsiaPacificEquityGrowth.pdf

 

Semi Annual Report

https://www.aminvest.com/OurFunds/UnitTrustFundsPDF/SemiAnnualReport/Namaa.pdf

 
 
2.     CIMB-PRINCIPLE ASSET MANAGEMENT BERHAD
 
Prospectus
http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/MASTER_PROSPECTUS_SHARIAH-COMPLIANT_FUNDS.pdf
 

1.       CIMB Islamic Asia Pacific Equity Fund

Annual Report                  

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_Asia_Pacific_Equity_Fund_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_Asia_Pacific_Equity_Fund_IR.pdf

 

2.       CIMB Islamic Balanced Fund

Annual Report                  

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_Balanced_Fund_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_Balanced_Fund_IR.pdf

 

3.       CIMB Islamic Dali Asia Pasific Equity Growth Fund

Annual Report

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_DALI_Asia_Pacific_Equity_Growth_Fund_AR.pdf

                 

Interim Report

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_DALI_Asia_Pacific_Equity_Growth_Fund_IR.pdf

 

4.       CIMB Islamic Dali Equity Growth Fund

Annual Report                  

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_DALI_Equity_Growth_Fund_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_DALI_Equity_Growth_Fund_IR.pdf

 
 

5.       CIMB Islamic Money Market Fund

Annual Report      

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_Money_Market_Fund_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.cimb-principal.com.my/fund_pdf/CIMB_Islamic_Money_Market_Fund_IR.pdf

 
 
3.     EASTSPRING INVESTMENT BERHAD
 
Prospectus
http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/2017/Eastspring%20Investments%20 Master%20Prospectus%202017.pdf
 

1.       Eastspring Dana Al-Ilham

Annual Report      

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20180518134309_Eastspring%20Investments%20 Dana%20al-Ilham_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20171115114620_Eastspring%20Investments%20 Dana%20al-Ilham_IR.pdf

 

2.       Eastspring Dana Al-Islah

Annual Report      

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20180518134420_Eastspring%20Investments%20 Dana%20al-Islah_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20171115114753_Eastspring%20Investments%20 Dana%20al-Islah_IR.pdf

 

3.       Eastspring Dana Dinamik

Annual Report      

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20171115115649_Eastspring%20Investments%20 Dana%20Dinamik_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20180518134947_Eastspring%20Investments%20 Dana%20Dinamik_IR.pdf

 

4.       Eastspring Islamic Income Fund

Annual Report      

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20180518134800_Eastspring%20Investments%20 Islamic%20Income%20Fund_AR.pdf

 

Interim Report

http://www.eastspringinvestments.com.my/downloads/20171115115253_Eastspring%20Investments%20 Islamic%20Income%20Fund_IR.pdf

 
 
4.     AMANAH MUTUAL BERHAD
 

1.       AMBDana Yakin

2.       AMBDana Ikhlas

3.       AMBDana Arif

Prospectus

http://www.ambmutual.com.my/v2_/pdf/PROSPECTUS/Master%20Prospectus%20(Shariah%20Funds)%20 Dated%2017%20Sept.%202017.pdf

 
 
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat