Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Unit Amanah
Perancangan pelaburan adalah strategi yang merancang matlamat dan kesesuaian instrumen pelaburan untuk mencapai objektif tersebut. Ia bertindak sebagai panduan bagi membuat keputusan dalam menetapkan hala tuju pelaburan. Nilai pelaburan bergantung kepada tunai atau aset yang tersedia, pengalaman pelabur, toleransi risiko dan matlamat kewangan setiap pelabur.

 • Unit amanah adalah satu bentuk pelaburan ke atas saham syarikat, hartanah, komoditi atau instrumen lain.
 • Merupakan pelaburan kolektif yang membolehkan pelabur individu untuk menggabungkan wang ke dalam satu dana, sekali gus menyebarkan risiko dalam instrumen pelaburan atau sektor yang berbeza.
 • Objektif pelaburan unit amanah adalah untuk menjana pendapatan atau pertumbuhan melalui firma-firma besar dan kecil di lokasi yang berbeza.
 • Harga unit amanah bergantung kepada harga asas setiap unit dan juga prestasi instrumen yang dipilih oleh pelabur seperti saham/unit amanah atau lain-lain.
 • Hanya dana-dana patuh syariah (Islamic Funds) yang terbaik di pasaran
 • Pemilihan pelaburan berdasarkan toleransi risiko individu
 • Khidmat nasihat PERCUMA oleh Eksekutif Penasihat Kewangan
Pelabur unit amanah berpeluang untuk memperolehi banyak manfaat yang biasanya tidak dinikmati oleh pelabur individu. Antara manfaat tersebut ialah:

1. Berpatutan
Pelaburan unit amanah memerlukan modal yang minima kerana kebanyakan dana menerima pelaburan kecil dan besar, menjadikannya mudah untuk disertai oleh pelabur baharu.
2. Kepelbagaian portfolio pelaburan
Unit amanah membenarkan pelabur untuk melabur dalam pelbagai pilihan sekuriti berbanding pelaburan sendiri. Pempelbagaian pelaburan meminimumkan pendedahan kepada pelbagai jenis risiko.
3. Pengurusan profesional yang berterusan
Dana unit amanah akan diuruskan oleh pengurus sepenuh masa yang profesional serta mempunyai kemahiran yang diperlukan, pengalaman dan juga sumber yang berdedikasi untuk memaksimumkan pelaburan. Ini mengurangkan kebimbangan pelabur dalam membuat keputusan harian, sama ada untuk membeli atau menjual aset kewangan – pengurus dana yang akan membuat keputusan tersebut.
 • Unit amanah adalah kolektif kolektif yang membolehkan pelabur berlainan mengumpulkan dan menggambungkan wang mereka dalam dana tunggal dan risiko pelaburan disebarkan merentasi pelbagai instrumen pelaburan.
 • Pelabur unit amanah juga mendapat manfaat daripada pengurusan dana yang professional serta mengurangkan kos urus niaga mereka.
 • Objektif pelaburan unit amanah: melabur bagi pendapatan atau pertumbuhan melalui syarikat-syarikat kecil atau besar, dan di kawasan-kawasan geografi yang berbeza.
 • Unit amanah adalah satu bentuk pelaburan di mana pelaburan dilakukan untuk saham-saham syarikat, hartanah, komoditi dan sebagainya. 
 • Nilai unit pelaburan bergantung kepada harga unit-unit dasar dan pencapaian unit dana yang dipilih berdasarkan strategi pelaburan peserta seperti harga saham/unit amanah, dan lain-lain.
 • Ekuiti – pelaburan di pasaran saham.
 • Bon – pelaburan di pasaran bon terbitan Kerajaan/Syarikat Awam.
 • Tunai – Jumlah yang besar atau berkala dengan amaun tetap.
 • KWSP – Berkala berdasarkan umur dan terma dan syarat KWSP.

Terdapat 21 dana patuh Shariah yang diedarkan oleh Bank Rakyat yang terdiri daripada 4 Syarikat Pengurusan Unit Amanah.

 1. AmFunds Management Berhad

  Ambon Islam
  AmIttika
  AmIslamic Growth
  AmIslamic Balanced
  AmOasis Global Islamic
  AmAl-Amin
  AmPrecious Metals
   
 2. Principal Asset Management Berhad

  Principal Islamic Asia Pacific Dynamic Equity Fund
  Principal islamic Lifetime Balanced fund
  Principal Dali Asia Pacific Equity Growth Fund
  Principal Dali Equity growth Fund
  Principal Islamic Money Market Fund
   
 3. Eastspring Investments Berhad

  Dana Al-Ilham
  Dana Al-Islah
  Dana Dinamik
  Dana Wafi
  Islamic Income Fund
  Asia Pacific Shariah Equity
   
 4. Maybank Asset Management

  Maybank Malaysia Growth-i Fund
  Maybank Malaysia Balanced-i Fund
  Maybank Malaysia Income-i Fund
   

 • Pilihan dana Islam yang terbaik dalam pasaran
 • Pelaburan unit amanah berdasarkan toleransi risiko pelabur
 • PERCUMA perkhidmatan penasihat oleh penasihat kewangan Bank Rakyat
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat