Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Takaful Tempoh Berkurangan (DTT)
 • Ditawarkan secara eksklusif kepada pelanggan Pembiayaan Peribadi-i Bank Rakyat.
 • Direka untuk menampung baki Pembiayaan Peribadi-i sekiranya berlaku kematian atau keilatan menyeluruh dan kekal (KMK) disebabkan oleh sebarang sebab.
 • Mengelakkan ahli keluarga dari bebanan kewangan sekiranya berlaku musibah.
 • Caruman tertakluk kepada jumlah pembiayaan, tempoh, umur dan kadar keuntungan.
 • Melindungi baki Pembiayaan Peribadi-i sehingga RM200,000.
 • Bayaran sekaligus untuk baki Pembiayaan Peribadi-i ditanggung oleh pengendali takaful sekiranya berlaku kematian atau KMK pada orang yang dilindungi.
 • Jumlah keseluruhan yang dilindungi akan selaras dengan jadual pembayaran baki berkurangan Pembiayaan Peribadi-i.
 • Bayaran sumbangan boleh dibayar sekaligus sama ada oleh pelanggan atau dibiayai oleh Bank Rakyat.
 • Sekiranya akaun Pembiayaan Peribadi-i diselesaikan lebih awal, sijil boleh diserahkan untuk nilai tunai.
 • Pengagihan perkongsian lebihan (jika ada) kepada peserta pada akhir tempoh sijil.
 • Pembiayaan Peribadi-i bersama Bank Rakyat.
 • Berumur antara 18 hingga 64.
 • Penerimaan secara automatik bagi jumlah perlindungan dari RM10,000 hingga RM200,000.
 • Tempoh perlindungan dari 1 tahun hingga 10 tahun.
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat