Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Takaful Sewa Beli Tempoh Berkurangan (HPRTT)
 • Ditawarkan secara eksklusif kepada pelanggan Pembiayaan Kenderaan-i bersama Bank Rakyat.
 • Direka untuk menampung baki Pembiayaan Kenderaan-i oleh pengendali takaful sekiranya berlaku kematian atau keilatan menyeluruh dan kekal (KMK) atas sebarang sebab.
 • Melepaskan ahli keluarga daripada beban kewangan sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini.
 • Bayaran sumbangan tertakluk kepada jumlah yang dilindungi dan penulisan dan penilaian.
 • Melindungi baki Pembiayaan Kenderaan-i sehingga RM200,000.
 • Bayaran sekaligus oleh pengendali takaful untuk baki Pembiayaan Kenderaan-i sekiranya berlaku kematian atau KMK pada orang yang dilindungi.
 • Jumlah keseluruhan yang dilindungi akan sesuai dengan baki pengurangan jadual pembayaran Pembiayaan Kenderaan-i.
 • Bayaran sumbangan boleh dibayar sekaligus sama ada oleh pelanggan atau dibiayai oleh Bank Rakyat (untuk Al-Naqlu 2 sahaja).
 • Sekiranya akaun Pembiayaan Kenderaan-i diselesaikan lebih awal, sijil boleh diserahkan untuk nilai tunai.
 • Pengagihan perkongsian lebihan (jika ada) kepada peserta pada akhir tempoh sijil.
 • Pembiayaan Kenderaan-i dengan Bank Rakyat.
 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur antara 18 hingga 65 tahun.
 • Tempoh perlindungan dari 1 tahun hingga 9 tahun, yang mana terlebih dahulu.
 • Penerimaan secara automatik untuk jumlah yang dilindungi dari RM10,000 hingga RM200,000.
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat