Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Takaful Kebakaran dan Pemilik Rumah
 • Menyediakan perlindungan terhadap kerugian dan/atau kerosakan kepada harta kediaman/komersial akibat kebakaran, kilat atau sebarang bencana yang dinyatakan dalam Sijil Takaful.
 • Perlindungan takaful Pemilik Rumah juga merangkumi tempat letak kenderaan, bangunan luar, dinding, pagar dan tembok, serta lekapan luar.
 • Pembayaran sumbangan bagi takaful Pemilik Rumah dikira berdasarkan jenis hartanah.
 • Tempoh perlindungan adalah satu tahun, sijil akan diperbaharui oleh Bank bagi pelanggan Pembiayaan Perumahan-i dengan Bank Rakyat.
 • Perlindungan kerugian atau kerosakan kepada bangunan oleh mana-mana bencana yang berikut:
  1. Kebakaran, kilat, petir dan kebakaran bawah tanah.
  2. Letupan.
  3. Kerosakan disebabkan oleh pesawat, peranti udara yang lain dan/atau benda yang jatuh.
  4. Kerosakan akibat hentaman oleh kenderaan jalan raya atau haiwan
  5. Pecahan dan limpahan tangki air, peralatan atau paip
  6. Kemasukan pencuri secara pecah masuk atau keluar diikuti dengan paksaan.
  7. Hurikan, siklon, taufan, atau ribut angin.
  8. Banjir
  9. Gempa bumi dan ledakan gunung berapi.
 • Perlindungan juga boleh dilanjutkan keatas bencana tersebut, tertakluk kepada tambahan pembayaran:
  1. Tanah mendap atau tanah runtuh/gelincir.
  2. Rusuhan, mogok atau kerosakan dengan niat jahat
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur 18 tahun dan ke atas
 • Pemilik harta kediaman/komersial
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat