Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Takaful Hayati
  • Takaful Hayati adalah pelan perlindungan takaful yang menyediakan pampasan kewangan jika berlaku kematian atau hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK) yang disebabkan oleh semulajadi dan kemalangan
  • Serendah RM0.14 sen sehari, bergantung kepada 3 pilihan pelan sedia ada

Takaful Hayati memberi manfaat seperti di bawah:

MANFAAT PILIHAN PELAN
INDAH (RM) MEWAH (RM) PERDANA (RM)
Kematian Semulajadi 15,000 30,000 50,000
Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal akibat Semulajadi 15,000 30,000 50,000
Kematian akibat Kemalangan 30,000 60,000 100,000
Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal akibat Kemalangan 30,000 60,000 100,000
Khairat Kematian 3,000 3,000 3,000
Sumbangan Tahunan 50 100 150

  • Tiga pelan komprehensif
  • Mudah dan berpatutan
  • Perlindungan akan berkuatkuasa serta-merta, 24 jam perlindungan di seluruh dunia
  • Sumbangan yang sama untuk lelaki dan wanita
  • Perlindungan sehingga pelanggan mencapai umur 64 tahun
  • Warganegara Malaysia
  • Pelanggan Bank Rakyat berumur dari 18 hingga 64 tahun
  • Ditaja jamin oleh Etiqa Family Takaful Berhad
Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat