Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Takaful Hayati
 • Takaful Hayati adalah skim perlindungan takaful yang memberikan pampasan kewangan kepada peserta apabila berlaku kematian atau keilatan kekal atas sebab semula jadi dan juga akibat kemalangan.
 • Skim ini menawarkan perlindungan terbaik pada bayaran serendah RM0.14 sen sehari, bergantung kepada pilihan pelan sedia ada.
 • Pelan mampu milik yang ditawarkan adalah seperti berikut:
PELAN PERDANA MEWAH INDAH
Sumbangan Tahunan RM150 RM100 RM50

 • Penyertaan mudah dan ringkas serta tidak membebankan peserta.
 • Sumbangan tahunan yang sama untuk lelaki dan wanita.
 • Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.
 • Bayaran tunai/cek
 • Boleh didapati hanya di cawangan-cawangan Bank Rakyat.
 • Skim takaful ini terbuka kepada pelanggan Bank Rakyat yang berumur antara 18 hingga 64 tahun.
 • Perlindungan ini juga meliputi kakitangan beruniform (polis, tentera, bomba dan seumpama dengannya)
BUTIRAN/KETERANGAN MANFAAT PILIHAN PELAN
PERDANA MEWAH INDAH
 • Kematian bukan akibat kemalangan
50,000 30,000 15,000
 • Hilang upaya kekal dan menyeluruh bukan akibat kemalangan
50,000 30,000 15,000
 • Kematian akibat kemalangan
100,000 60,000 30,000
 • Hilang upaya kekal dan menyeluruh akibat kemalangan
100,000 60,000 30,000

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat