Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Takaful Amani Plus
 • Diperkenalkan secara eksklusif oleh Bank Rakyat bagi pelanggan untuk menyediakan jaminan kewangan sekiranya berlaku kematian/hilang upaya menyeluruh dan kekal (HUMK) disebabkan oleh faktor semulajadi dan kerugian akibat kemalangan pada bila-bila masa dan di mana sahaja di dunia
 • Kerugian akibat kemalangan merujuk kepada pampasan sekiranya berlaku kecederaan, HUMK atau kematian yang disebabkan oleh keganasan, kemalangan, musibah luar kawalan dan bencana. Musibah mestilah disebabkan semata-mata oleh kemalangan, tertakluk kepada pengecualian.
 • Kematian/HUMK akibat semulajadi merujuk kepada yang diakibatkan oleh penyakit atau bukan diakibatkan oleh kemalangan tertakluk kepada pengecualian.

Takaful Amani Plus menawarkan manfaat seperti di bawah:

Manfaat Plan A (RM) Plan B (RM) Plan C (RM)
Kematian/Hilang Upaya Menyeluruh dan Kekal (HUMK) akibat Semulajadi 30,000 20,000 10,000
Penyakit Kritikal (Manfaat Dipercepatkan) 15,000 10,000 5,000
Perbelanjaan Serta-merta Kematian akibat Semulajadi 3,000 2,000 1,000
Badal Hajj (jika Kematian akibat Semulajadi)  1,500 1,500 1,500
Kematian/Hilang Keupayaan Kekal akibat kemalangan 150,000 100,000 50,000
Indemniti Berganda apabila Berlaku Kematian / Hilang Keupayaan Kekal Menyeluruh Ketika Menaiki Kenderaan Awam 300,000 200,000 100,000
Indemniti Berganda apabila Berlaku Kematian / Hilang Keupayaan Kekal Menyeluruh Ketika Mengerjakan Ibadah Haji atau Umrah 300,000 200,000 100,000
Pembelian Peralatan Ortopedik akibat kemalangan 1,500 1,000 500
Perbelanjaan Pengebumian akibat Kemalangan 6,000 4,000 2,000
Badal Haji / Waqaf (jika kematian disebabkan Kemalangan) 1,500 1,500 1,500
Perbelanjaan Perubatan akibat Kemalangan (Had setahun) 6,000 4,000 2,000
Ragut 400 300 200
Fi Ambulan akibat Kemalangan 600 400 200
Elaun Hospital akibat Kemalangan (minimum selama 2 hari, maksimum 30 hari) 150/sehari 100/sehari 50/sehari
Sumbangan Tahunan (termasuk 8% SST) 263.00 177.00 91.00

 • Tiga pelan komprehensif
 • Serendah RM 0.25 sehari
 • Perlindungan di seluruh dunia, 24 jam
 • Langganan mudah di semua cawangan Bank Rakyat
 • Perlindungan akibat kemalangan atau faktor semulajadi
 • Pembaharuan automatik (pemegang akaun Bank Rakyat)
 • Manfaat Takaful sekaligus sehingga RM154,500
 • Bagi orang bukan Islam, manfaat daripada badal haji akan dibayar sebagai manfaat tambahan kepada perbelanjaan pengebumian/perbelanjaan kematian segera
 • Warganegara Malaysia
 • Pelanggan Bank Rakyat di antara umur 7 dan 60 tahun (Umur akan datang)
 • Perlindungan meliputi kakitangan beruniform (polis, tentera, ahli bomba, dll), dan hanya akan berkuatkuasa di luar waktu bertugas
 • Pengunderaitan oleh Takaful Ikhlas Family Berhad & Takaful Ikhlas General Berhad dan Takaful Ikhlas General Berhad
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat