Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Personal Financing-i for Solar Panel

“Tukar kepada gaya hidup hijau dengan mudah. Bersama-sama, kita boleh memperbaiki masa depan kita.”
 

Pembiayaan Peribadi-i untuk Panel Solar ialah pakej pembiayaan yang ditawarkan kepada pelanggan Bank Rakyat untuk membiayai kos pembelian panel suria. Sejajar dengan matlamat yang digariskan dalam Rangka Tindakan Kelestarian melalui pelan strategik Bank Rakyat 2025, inisiatif ini bertujuan untuk memberi sokongan kepada peralihan negara ke arah ekonomi tenaga yang mampan.

PRODUK YANG DITAWARKAN:
 • Pembiayaan Peribadi-i Awam
 • Pembiayaan Peribadi-i Swasta
 • Pembiayaan Peribadi-i Pesara
 • Pembiayaan Peribadi-i Swasta (Eksklusif)

1. Jumlah Pembiayaan Sehingga RM400,000
Perkasa inisiatif hijau anda dengan sokongan kewangan yang besar, menawarkan sehingga RM400,000 untuk projek tenaga boleh diperbaharui.

2. Kadar Keuntungan Tetap atau Terapung
Pilih antara kadar keuntungan tetap atau terapung yang kompetitif, sesuai dengan strategi kewangan bagi pekerja sektor awam, individu swasta, pesara dan profesional, semuanya dalam rangka kerja kewangan yang telah ditetapkan.
 

MANFAAT
 1. Kukuhkan Kewangan dengan Penjimatan Tenaga: Kurangkan bil utiliti anda secara strategik dan meningkatkan fleksibiliti kewangan.
 2. Syarikat Pembekal Terpilih: Bekerjasama hanya dengan pembekal solar utama yang terkenal dengan kecemerlangan dan kestabilan.
 3. Penjagaan Alam Sekitar: Tenaga bersih menyumbang kepada Malaysia yang lebih sihat dan bebas pencemaran.
 4. Akses Teknologi Inovatif: Dapatkan akses kepada teknologi solar termaju, memastikan penggunaan tenaga yang cekap dan kelestarian jangka panjang.

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun pada akhir tempoh pembiayaan.
 3. Terbuka kepada semua sektor awam, sektor swasta, pesara dan profesional di bawah garis panduan pembiayaan yang ditetapkan.


BAGAIMANA UNTUK MEMOHON PEMBIAYAAN PERIBADI-I UNTUK PRODUK HIJAU?
Berikut adalah tiga langkah mudah untuk memohon pembiayaan:

 • Dapatkan invois atau kos membeli panel solar: Peroleh invois atau kos panel solar daripada rakan kongsi solar Bank Rakyat.
 • Kira kelayakan pembiayaan anda: Anggar kelayakan pembiayaan anda dengan mengunjungi cawangan Bank Rakyat yang berhampiran atau hubungi Pusat Panggilan kami di 1-300-80-5454.
 • Permohonan untuk pembiayaan: Setelah semua maklumat diperoleh, anda boleh mengemukakan permohonan anda melalui:
  • Platform perbankan dalam talian di www.irakyat.com.my atau www.bankrakyat.com.my,
  • Hubungi Pusat Panggilan kami di 1-300-80-5454, atau
  • Kunjungi cawangan yang berhampiran.


SYARIKAT PEMBEKAL SOLAR:

 • Voltago Solar Sdn. Bhd.
 • Green Energy Generation Sdn. Bhd.
 • UZMA Environergy Sdn. Bhd.
 • Suria Infiniti Sdn. Bhd.
 • Voltek Energy Sdn. Bhd.
 1. Kadar pembiayaan serendah 2.92% setahun (kadar rata).
 2. Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun.
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat