Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Sewa Beli Kenderaan-i (Warga Emas)
 • Al Ijarah Thumma Al Ba'i (AITAB)

 • Margin maksimum adalah 90% daripada harga jualan atau invois.
 • Tempoh pembiayaan sehingga 9 tahun atau tidak melebihi 65 tahun ketika tamat pembiayaan.
 • Had pembiayaan adalah terbuka dan tertakluk pada keupayaan pelanggan membayar ansuran bulanan
 • Pembiayaan adalah untuk semua kenderaan baru, Pra-Daftar, atau Reconditioned Belum Daftar.
 

 • Berumur tidak melebihi 65 tahun ketika tamat tempoh pembiayaan.
 • Pesara Kakitangan Awam, Kakitangan Sektor Awam atau Swasta, Golongan Professional dan Golongan Berpendapatan Tidak Tetap.

 • Sila hubungi cawangan terdekat kami untuk maklumat.

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Salary Deduction by Employer (PGM)
 • Electronic Payment
 • Salary Transfer
 • Pesara Sektor Awam Kakitangan Sektor Awam atau Swasta Golongan Professional dan Golongan Berpendapatan Tidak Tetap
  • 1 Salinan MyKad
  • 1 Salinan Lesen Kenderaan / Gambar berukuran passport.
  • Kad Pesara
  • 3 bulan penyata bank terkini.
  • 1 Salinan 3 bulan slip gaji terkini
  • 1 Salinan 3 bulan penyata bank terkini
  • 1 Salinan Penyata KWSP terkini (Untuk Kakitangan Swasta)
  • 6 bulan Penyata Bank terkini.
  • 6 Bulan Penyata Komisen terkini.
  • Borang B LHDN berserta resit bayaran.
  • Borang 24 & 49 bagi syarikat
  • Lesen / keahlian daripada Badan Ikhtisas yang diiktiraf (Profesional)

  Perkara Caj
  Duti Setem ·         Perjanjian Sewa Beli Kenderaan-i RM10.00
  ·         Guarantee Agreement (if any) RM10.00
  Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan no. enjin kenderaan, pertukaran no. pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dsb. ·         RM15.00 per dokumen
  Pengeluaran surat kepada pihak berkuasa bagi pindahan kenderaan ke Malaysia Timur dan sebaliknya. ·         RM15.00 per dokumen
  Yuran Penyelesaian Awal N/A
  Caj Pembayaran Lewat Ketika tempoh pembiayaan :
  1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
   
  Selepas tamat tempoh pembiayaan :
  Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.

  Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

  Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

  *Tertakluk kepada terma dan syarat