Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i(Rumah Kedai/ Lot Komersial)
Bank Rakyat menawarkan pembiayaan bagi rumah kedai / lot komersial.
Tawarruq
 • Dalam Pembinaan
 • Siap / Lelong / Subsale
 • Margin pembiayaan yang tinggi
 • ​Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis
 • Tidak mempunyai rekod buruk dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara bersama adalah dibenarkan dan tertakluk kepada hubungan kekeluargaan terdekat seperti berikut:
  1. Suami / isteri
  2. Ibu / bapa
  3. Anak
  4. Adik-beradik kandung

Sehingga 90% termasuk MRTT / Yuran Guaman / Kos Penilaian

Pakej
Pembiayaan dengan MRTT

Rumah Kedai / Lot Komersial

 

Kadar Keuntungan
Serendah KAS + 2.25%

Kadar Asas Standard (KAS): 3.00%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

20 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.

TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah RM28.30
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10.00 setiap set sebulan (termasuk 0% GST)
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen

Pendapatan Tetap

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan

Pendapatan Tidak Tetap

(Sumber Pendapatan dari Perniagaan)

 

 

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dan Resit Bayaran

Dokumen Harta

 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula
Dimaklumkan bahawa kami telah mengemas kini Terma & Syarat Pembiayaan Perumahan-i untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada pelanggan. Terma dan Syarat Pembiayaan Perumahan-i yang telah dikemas kini ini akan berkuat kuasa pada 1 September 2019. Untuk maklumat lanjut sila klik di FAQ