Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Swasta(Eksklusif)
Dengan kadar keuntungan yang sangat kompetitif di pasaran, Pembiayaan Peribadi-i Swasta(Eksklusif) untuk professional adalah direka khas bagi memenuhi keperluan kewangan anda.

Tawarruq
 • Amaun pembiayaan sehingga RM 400,000
 • Tempoh Pembiayaan :

CARA BAYARAN ANSURAN TEMPOH PEMBIAYAAN
CARA BAYARAN ANSURAN PERMOHONAN BAHARU/BERULANG
 • Potongan Gaji Majikan(PGM)
 • Pindahan Gaji ke Bank Rakyat
10 Tahun 10 Tahun
 • Pembayaran Elektronik
8 Tahun 8 Tahun
 • Tiada Jaminan diperlukan
 • Perlindungan Takaful atas pilihan pelanggan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Gaji kasar minimum termasuk elaun tetap adalah seperti berikut:
  • Berjawatan tetap RM5,000 ke atas
  • Berjawatan kontrak RM8,000 dan ke atas


CARA BAYARAN ANSURAN PENDAPATAN KELAYAKAN
Potongan Gaji Majikan (PGM)
Pindahan Gaji ke Bank Rakyat
Melebihi RM5,000  hingga RM6,000
 
20 kali gaji kasar sebulan
 
Melebihi RM6,000
 
25 kali gaji kasar sebulan
 
Bayaran Elektronik Melebihi RM5,000 hingga RM10,000
 
8 kali gaji kasar sebulan

 
Melebihi RM10,000
 
10 kali gaji kasar sebulan
 


CARA BAYARAN ANSURAN TEMPOH PEMBIAYAAN KADAR KEUNTUNGAN
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Pembayaran Elektronik
Sehingga 1 Tahun KAS+ 3.03%
Melebihi 1 Tahun - Sehingga 5 Tahun KAS + 3.13%
Melebihi 5 Tahun - Sehingga 10 Tahun KAS + 3.23%
*Nota:
1) Kadar Asas Semasa (KAS) ialah 3.00%
2) Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.50% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
3) Kadar syiling = Efektif + 4.00%

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHOHAN BAHARU PERMOHONAN BERULANG
 • Salinan Mykad

 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir

 • Penyata gaji untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji)
 
 • Penyata KWSP
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA 
  • Slip Pengesahan Penerimaan e-B Slip oleh LHDN

No. Perkerjaan/Jawatan Dokumen Sokongan Tambahan
1. Doktor
 • Sijil pendaftaran dengan Malaysia Medical Council (MMC) / Malaysian Medical Association (MMA)

2. Doktor Gigi
 • Sijil pendaftaran dengan Malaysian Dental Council (MDC)
3. Akauntan
 • Sijil Professional dari Malaysian Institute of Certified Public Accountants (MICPA) / Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) / Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) / Chartered Financial Analyst (CFA)  ATAU
 • Mengemukakan pengesahan bertulis bekerja dari majikan bahawa pemohon bekerja sebagai profesion Akauntan  DAN
 • Bekerja / Berkhidmat dengan Syarikat yang sama sekurang-kurangnya selama 2 tahun

4. Jurutera
 • Sijil Professional dari Board of Engineers Malaysia (BEM) contohnya IR  ATAU
 • Mengemukakan pengesahan bertulis bekerja dari majikan bahawa pemohon bekerja sebagai profesion Jurutera  DAN
 • Bekerja / Berkhidmat dengan Syarikat yang sama sekurang-kurangnya selama 2 tahun

5. Pensyarah
 • Ijazah Sarjana Muda/Ijazah Sarjana/PhD
6. Arkitek
 • Keahlian berdaftar dengan Lembaga Arkitek Malaysia (LAM) / Pertubuhan Arkitek Malaysia (PAM) / Institute of Landscape Architects Malaysia (ILAM)  ATAU
 • Mengemukakan pengesahan bertulis bekerja dari majikan bahawa pemohon bekerja sebagai profesion Arkitek  DAN
 • Bekerja / Berkhidmat dengan Syarikat yang sama sekurang-kurangnya selama 2 tahun
7. Pegawai Keselamatan dan Kesihatan
 • Sijil tauliah pegawai OSH yang dikeluarkan oleh Chief Director of Department of Occupational Safety and Health (DOSH)
8. Ahli Farmasi
 • Keahlian berdaftar dengan Pharmacy Board of Malaysia (PBM)  ATAU
 • Sijil Amalan Tahunan (APC) dari PBM  ATAU
 • Sijil tauliah dari PBM
9. Doktor Haiwan
 • Keahlian berdaftar dengan Malaysian Veterinary Council (MVC)  ATAU
 • Sijil Amalan Tahunan (APC) dari MVC
10. Optometrist 
 • Keahlian berdaftar dengan The Malaysian Optical Council (MOC)  ATAU
 • Sijil Amalan Tahunan (APC) dari MOC  ATAU
 •  Optical Lenses Permit (For Optician)
11. Juru Ukur Bahan
 • Keahlian berdaftar dengan The Board of Quantity Surveyor (BQSM)  ATAU
 • Sijil Pendaftaran – Form D (Registered QS)  ATAU
 • Mengemukakan pengesahan bertulis bekerja dari majikan bahawa pemohon bekerja sebagai profesion Juru Ukur Bahan  DAN
 • Bekerja / Berkhidmat dengan Syarikat yang sama sekurang-kurangnya selama 2 tahun
12. Aktuari
 • Keahlian berdaftar dengan Actuarial Society of Malaysia  ATAU
 • Sijil daripada salah satu institusi berikut:
 • Society of Actuaries (SOA) – United States
 • Casualty Actuarial Society (CAS) – United States
 • Institute and Faculty of Actuaries (I&FA) – United Kingdom
 • Actuaries Institute – Australia


TRANSAKSI CAJ
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
 

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat