Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Sektor Swasta
Dengan kadar keuntungan yang sangat kompetitif di pasaran, Pembiayaan Peribadi-i Swasta adalah direka khas bagi memenuhi keperluan kewangan anda.

Tawarruq

 • Amaun pembiayaan sehingga RM400,000
 • Tempoh pembiayaan:
  PENDAPATAN KASAR TEMPOH PEMBIAYAAN
  PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG

  RM2,000 – RM 3,000

  5 Tahun 10 Tahun
  RM3,001 dan ke atas 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Gaji kasar minimum termasuk elaun tetap adalah seperti berikut :
  • Berjawatan tetap RM2,000 dan keatas
  • Berjawatan kontrak RM8,000 dan keatas
CARA BAYARAN ANSURAN PENDAPATAN KELAYAKAN
 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
RM 2,000 – RM 4,000 15 kali gaji kasar sebulan
RM 4,001 – RM 6,000 20 kali gaji kasar sebulan
Melebihi RM 6,000 25 kali gaji kasar sebulan

Pembayaran Secara Elektronik

RM 1,000 – RM 5,000 5 kali gaji kasar sebulan
RM 5,001 – RM 10,000 8 kali gaji kasar sebulan

Melebihi RM 10,000

10 kali gaji kasar sebulan

Kadar Terapung

CARA BAYARAN TEMPOH KADAR KEUNTUNGAN
 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
Sehingga 1 Tahun KAS + 4.91%
Melebihi 1 Tahun - Sehingga 5 Tahun KAS + 5.37%
Melebihi 5 Tahun - Sehingga 10 Tahun KAS + 5.47%
 • Pembayaran Secara Elektronik
Sehingga 1 Tahun KAS+ 6.91%
Melebihi 1 Tahun - Sehingga 5 Tahun KAS + 7.37%
Melebihi 5 Tahun - Sehingga 10 Tahun KAS + 7.47%

*Nota :

 1. Kadar asas stardard (KAS) semasa ialah 3.00%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.50% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG
 • Salinan MyKad

 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.

 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gajI)
 
 • Penyata KWSP
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA
  • Slip Pengesahan Penerimaan e-B oleh LHDN

TRANSAKSI CAJ
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat