Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Sektor Awam
Mendapatkan tunai kini lebih mudah dengan Pembiayaan Peribadi-i. Nikmatilah akses mudah kepada dana yang diperlukan untuk menguruskan kewangan anda.

Tawarruq

 • Amaun pembiayaan sehingga RM200,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Pilihan kadar keuntungan tetap atau terapung
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan tetap minimum RM1,000 termasuk elaun tetap
 • Berkhidmat dalam sektor awam & syarikat GLC terpilih
 • Telah berkhidmat minimum tiga (3) bulan
 • Bayaran ansuran seperti berikut:
BAYARAN ANSURAN KELAYAKAN
 • Pindahan Gaji ke Bank Rakyat
sehingga RM200,000
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Pembayaran Secara Elektronik

Berdasarkan gandaan gaji atau RM200,000 yang mana terendah.

PENDAPATAN KELAYAKAN
RM 1,000 – RM 5,000 5 kali gaji kasar sebulan
RM 5,001 – RM 10,000 8 kali gaji kasar sebulan
Melebihi RM 10,000 10 kali gaji kasar sebulan
 

Kadar Tetap

CARA BAYARAN TEMPOH PEMBIAYAAN KADAR RATA
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan

Sehingga 3 tahun

4.54%
Melebihi 3 - 10 tahun 4.99%
 • Pembayaran Secara Elektronik

Sehingga 3 tahun

5.64%
Melebihi 3 - 10 tahun 6.26%

*Nota :

 1. Kadar keuntungan di atas adalah untuk pembiayaan dengan takaful.
 2. Tambahan kadar keuntungan sehingga 0.86% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful

Kadar Terapung

CARA BAYARAN TEMPOH KADAR KEUNTUNGAN
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat

Sehingga 3 tahun

KA + 2.31%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 2.94%
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
Sehingga 3 tahun KA + 3.12%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 3.65%
 • Pembayaran Secara Elektronik
Sehingga 3 tahun KA + 5.12%
Melebihi 3 - 10 tahun KA + 5.65%

*Nota :

 1. Kadar Asas (KA) semasa ialah 2.60%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.5% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%

Klik di SINI untuk kadar kempen semasa!
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN PERMOHONAN BARU PERMOHONAN BERULANG
 • Salinan MyKad/MyTentera.

 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.

 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji)
 
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA.
 
TRANSAKSI CAJ
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat