Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i Pesara
Pembiayaan Peribadi-i direka khusus untuk golongan pesara kerajaan. Dengan kadar keuntungan dan ansuran bulanan yang berpatutan, persaraan impian anda akan jadi kenyataan.

Tawarruq

 • Had Maksimum Pembiayaan
  • Maksimum RM100,000 
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Pesara kerajaan
 • Berumur tidak lebih dari 70 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan.
 • Minimum pencen RM800 sebulan
TEMPOH PEMBIAYAAN KADAR KEUNTUNGAN
Sehingga 1 Tahun KAS + 3.30%
Melebihi 1 Tahun - Sehingga 5 Tahun KAS + 3.63%
Melebihi 5 Tahun - Sehingga 10 Tahun KAS + 3.65%

1. *Nota : Kadar asas standard (KAS) semasa ialah 3.00%

2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.50% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful

 • Pindahan Pencen ke Bank Rakyat
Perkara JPA JHEV
Mykad
Kad Pesara Kerajaan  
Kad Pesara Tentera  
Lejar Pesara  
Penyata Pencen  

Nota

 • JPA : Jabatan Perkhidmatan Awam
 • JHEV : Jabatan Hal Ehwal Veteren
TRANSAKSI CAJ
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat