Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Peribadi-i DivA
Pembiayaan Peribadi-i DivA yang direka khusus untuk Anggota Bank Rakyat.

Tawarruq

 • Amaun pembiayaan sehingga RM400,000 bagi Sektor Awam / Swasta dan sehingga RM100,000 bagi Pesara
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Tiada jaminan diperlukan
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Kadar Keuntungan Tetap

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun semasa permohonan dibuat
 • Berumur maksimum 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan bagi Sektor Awam / Swasta and maksimum 70 tahun bagi semasa tamat tempoh pembiayaan bagi Pesara
 • Berpendapatan bulanan tetap (termasuk elaun tetap) RM1,600 bagi Sektor Awam dan RM2,000 bagi Sektor Swasta
 • Minimum pencen RM800 sebulan bagi Pesara
 • Mempunyai pegangan syer Bank Rakyat minimum RM5,000 dan telah menjadi anggota sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun

 • 80% daripada pegangan syer Bank Rakyat atau maksimum pembiayaan yang dibenarkan; yang mana lebih rendah

Kadar Tetap

Pembiayaan Peribadi-i DivA Tempoh (Tahun) Kadar Keuntungan
Pakej Normal Penyatuan Hutang
Sektor Awam Sehingga 1 Tahun 3.17% 2.99%
Melebihi 1 Tahun - Sehingga 5 Tahun 3.56% 3.33%
 Melebihi 5 Tahun - Sehingga 10 Tahun 3.88% 3.64%
Sektor Swasta Sehingga 1 Tahun 4.39% 4.19%
Melebihi 1 Tahun - Sehingga 5 Tahun 4.48% 4.27%
 Melebihi 5 Tahun - Sehingga 10 Tahun 4.88% 4.65%
Pesara ≤1 4.00% Tidak berkaitan
>1 – 5 4.10%
>5 – 10 4.34%

* Nota: Kadar keuntungan di atas adalah terpakai bagi pembiayaan dengan takaful dan tanpa takaful.
 
  • Sektor Awam
Dokumen Yang Diperlukan Permohonan Baru Permohonan Berulang
 • Salinan MyKad/MyTentera
 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir
 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji)
 
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA
 
 
 • Sektor Swasta
 
Dokumen Yang Diperlukan Permohonan Baru Permohonan Berulang
 • Salinan MyKad/MyTentera
 • Slip gaji untuk 3 bulan terakhir
 • Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir (pengkreditan gaji)
 
 • Penyata KWSP
 • Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
  • Surat Pengesahan Majikan
  • Borang EA
  • Slip Pengesahan Penerimaan e-B oleh LHDN

 • Pesara
Dokumen yang diperlukan JPA JHEV
 • MyKad
 • Kad Pesara Kerajaan
 
 • Kad Pesara Tentera
 
 • Lejar Pesara
 
 • Penyata Pencen
 
Nota:
JPA : Jabatan Perkhidmatan Awam
JHEV : Jabatan Hal Ehwal Veteren

Transaksi Caj
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30 termasuk Yuran Broker.
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
 
Selepas tamat tempoh pembiayaan:
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat