Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Kenderaan-i Skim Graduan
 • Kelayakan minimum:
Pemegang Diploma 
 • 100% daripada harga jualan
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur antara 20-30 tahun
 • Gaji Minimum RM2,000.
 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Bayaran Secara Tunai dan Elektronik (Hanya untuk warga kerja sektor awam & GLC, gaji minimum RM3500)
 • Salinan MyKad
 • Salinan lesen memandu
 • Salinan 3 bulan slip gaji terkini.
 • Penyata akaun terkini
 • Surat Tawaran Kerja & Penerimaan (wajib bagi pemohon yang baru berkhidmat bagi tempoh sebulan / kurang 3 bulan)
 • Salinan Diploma/Transkrip Ijazah
 • Pesanan jualan kenderaan (VSO)
TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan nombor enjin kenderaan, pertukaran nombor pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dan sebagainya

RM 15 setiap dokumen

Pengeluaran Surat Kepada Pihak Berkuasa Bagi Pindahan Kenderaan Ke Malaysia Timur Dan Sebaliknya RM15 setiap dokumen
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak

Selepas tamat tempoh pembiayaan:
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.

 • RM30,000 - RM150,000
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat