Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Kenderaan-i (An Naqlu 2)
Pembiayaan Kenderaan-i Bank Rakyat menawarkan skim bayaran ansuran yang fleksibel dan berpatutan apabila membeli kereta baru buatan tempatan dan bukan tempatan yang terdapat di pasaran.
 • Margin maksimum adalah 100% daripada harga jualan atau invois
 • Tempoh pembiayaan sehingga 9 tahun
 • Had pembiayaan adalah terbuka dan tertakluk pada keupayaan pelanggan membayar ansuran bulanan
 • Pembiayaan adalah untuk semua kenderaan penumpang dan persendirian baharu.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun sehingga 60 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan.
 • Terbuka kepada warga kerja sektor awam dan GLC berpendapatan tetap.

Sila hubungi cawangan terdekat kami untuk maklumat.

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Bayaran Secara Tunai dan Elektronik (Hanya untuk warga kerja sektor awam & GLC, gaji minimum RM3500)
 • 1 Salinan MyKad
 • 1 Salinan Lesen Memandu
 • 1 Salinan 3 bulan Slip Gaji terkini
 • Penyata Transaksi Akaun
 • Salinan Surat Pengesahan Majikan
Perkara Caj
Pembiayaan Kenderaan-i Ad Valorem
Yuran guaman perjanjian RM212.00 – RM265.00
Duti Setem 0.5% daripada jumlah pembiayaan sepertimana Akta Duti Setem 1949 (Pindaan 1989).
Fi Wakalah RM28.30 (termasuk Yuran Broker)
Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan no. enjin kenderaan, pertukaran no. pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dsb. RM15.00 setiap dokumen
Pengeluaran surat kepada pihak berkuasa bagi pindahan kenderaan ke Malaysia Timur dan sebaliknya. RM15.00 setiap dokumen
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan :
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak

Selepas tamat tempoh pembiayaan :
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat