Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Panduan Pengguna bagi Kadar Rujukan

1. Apakah Kadar Asas (KA)?

KA yang ditawarkan untuk produk ini adalah berdasarkan kepada Penanda Aras Kos Dana (Marginal Cost of Fund). Penanda Aras Kos Dana tersebut akan mencerminkan kos untuk mendapatkan dana baharu dan kadar rujukan 3-bulan Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR).

2. Apakah senario yang boleh menyebabkan perubahan Kadar Asas?

KA boleh berubah apabila berlakunya perubahan dalam Penanda Aras Kos Dana (COF). Perubahan Penanda Aras Kos Dana akan berlaku sekiranya terdapat perubahan Kadar Dasar Semalaman (OPR) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Jawatankuasa Polisi Monetari, Bank Negara Malaysia, serta faktor-faktor lain seperti keadaan pasaran pendanaan.

3. Penanda aras Kos Dana rujukan

Dimaklumkan bahawa kami telah mengemas kini Terma & Syarat Pembiayaan Perumahan-i untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada pelanggan. Terma dan Syarat Pembiayaan Perumahan-i yang telah dikemas kini ini akan berkuat kuasa pada 1 September 2019. Untuk maklumat lanjut sila klik di FAQ