Produk Peribadi

Kad / Xclusive Explorer
Shariah Murabahah ( By adopting Tawarruq practice)
 • Tiada unsur Pengkompaunan
 • Kadar Penanda Sifar pada semua urus niaga luar negara (Tiada bayaran tambahan untuk pertukaran mata wang untuk urus niaga luar negara)
 • PERCUMA Perlindungan Takaful Keluarga Berkelompok. Perlindungan termasuk pembayaran terjamin bagi kewangan tertunggak yang terakru melalui penggunaan Kad Kredit-I.
 • Yuran Tahunan- Diketepikan tanpa syarat.
 • Ihsan RM1,000
 • Kadar keuntungan RENDAH di bawah Struktur Harga Berperingkat Kad Kredit-i
 • Pulangan Tunai 5% untuk Tempahan Syarikat Penerbangan & Hotel (Pulangan Tunai 5% DIHAD pada jumlah maksimum RM1,000 setahun
 • 5x Akses percuma setahun ke Plaza Premier Lounge di Malaysia

 • Prinsip: 21 tahun dan ke atas
 • Tambahan: 18 tahun dan ke atas
 • Pendapatan Tahunan Minimum: RM60,000 dan ke atas
 • Rakyat Xclusive members
Tambahan: 18 tahun dan ke atas
Pendapatan Tahunan Minimum: RM60,000 dan ke atas
Rakyat Xclusive membersPrinsip: 21 tahun dan ke atas
Tambahan: 18 tahun dan ke atas
Pendapatan Tahunan Minimum: RM60,000 dan ke atas
Rakyat Xclusive members

SOALAN -SOALAN LAZIM BERKENAAN KAD KREDIT-i PLATINUM XCLUSIVE EXPLORER
i)          Bagaimanakah pelanggan akan dimaklumkan mengenai status permohonan kad? 
 
Status permohonan kad akan dimaklumkan melalui SMS.
 
ii)          Berapa banyak kad tambahan yang boleh dimohon pelanggan?
 
Pemegang kad utama boleh memohon sehingga 5 kad tambahan.
 
iii)         Apakah had pembiayaan yang ditawarkan pada pemegang Kad Kredit-i Platinum Xclusive Explorer?
 
Had pembiayaan bagi Kad Kredit-i Platinum Xclusive Explorer bermula dari RM50,000 dan ke atas. 
 
iv)         Bagaimanakah cara untuk memohon kad tambahan?
 
Pemegang kad utama hanya perlu mengisi maklumat tambahan pada ruangan ‘permohonan kad tambahan’ di dalam borang permohonan Kad Kredit-i. Dokumen yang diperlukan adalah salinan kad pengenalan pemegang kad utama dan tambahan.
 
v)         Bolehkah pemegang kad tambahan memohon untuk menjadi pemegang kad utama?
 
Boleh. Prosedur permohonan adalah sama seperti permohonan baharu.
 
vi)         Bagaimanakah cara untuk menghubungi Bank sekiranya terdapat sebarang persoalan berhubung Kad Kredit-i Platinum Xclusive Explorer? 
Bagi sebarang pertanyaan atau mengaktifan kad, sila hubungi 03-2693 6880 Bagi melaporkan kehilangan atau kecurian kad, hubungi 03-2692 4600 serta merta.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat