Produk Peribadi

Kad / Kemudahan

ePENYATA MELALUI SMS:

NOTA: Bagi pemegang kad yang tidak pernah mendaftar ePenyata melalui iRakyat dan belum pernah menghubungi Pusat Kad Bank Rakyat bagi tujuan pendaftaran ePenyata:

ePENYATA MELALUI E-MEL:

NOTA: Bagi pemegang kad yang telah mendaftar ePenyata melalui iRakyat sebelum ini atau pemegang kad yang pernah menghubungi Pusat Kad Bank Rakyat untuk tujuan pendaftaran: