Produk Peribadi

Kad / Kad Kredit-i PDRM
Kemudahan pembiayaan adalah dibawah prinsip Syariah Murabahah (dengan menerima pakai amalan Tawaruq).

Kelayakan:

 • Kad Utama: 21 tahun dan ke atas
 • Kad Tambahan: 18 tahun dan ke atas
 • Pendapatan Tahunan: RM24,000 dan ke atas


Dokumen Sokongan:

 • Salinan Kad Pengenalan (Depan dan Belakang) / Passport (Permohonan Kad Utama dan Tambahan) DAN:
 • Salinan penyata gaji terkini
 • Borang Auto Debit
Ciri Utama:
 • Reka bentuk Kad istimewa untuk anggota PDRM
 • Fi perkhidmatan pengeluaran tunai tunai istimewa sebanyak 1.5% atau minimum RM15 (yang mana lebih tinggi) di mesin juruwang automatik (ATM) atau kaunter Bank Rakyat.
Ciri Tambahan:
 
 • TIADA Yuran Tahunan 
 • Perlindungan Takaful Keluarga PERCUMA dan Khairat Kematian RM1,000. Perlindungan termasuk jaminan pembayaran penuh pembiayaan yang belum dijelaskan melalui penggunaan Kad Kredit-i
 • TIADA caj tambahan untuk transaksi luar negara
 • Pelan Ansuran 0% Bank Rakyat bagi pembelian runcit melebihi RM1,000 ke atas.
 • Layak untuk program Bank Rakyat 8%.GOV.MY seperti jadual di bawah:
Jenis Transaksi Tier Kadar Keuntungan Tahunan Syarat Kelayakan Tempoh Kelayakan
 
 
 
 
Runcit
Tier 1 8% Jumlah baki tertunggak >30% dari had pembiayaan DAN tunggakan TIDAK melebihi 60 hari. TIGA (3) TAHUN daripada penyata PERTAMA dikeluarkan selepas tarikh penyertaan
Tier 2 9% Jumlah baki tertunggak 10% - 30% dari had pembiayaan DAN tunggakan TIDAK melebihi 60 hari.
Tier 3 10% Jumlah baki tertunggak <10% dari had pembiayaan DAN tunggakan TIDAK melebihi 60 hari.
Note: Program Bank Rakyat 8%.GOV.MY berakhir pada Ogos 2024.


 • Kadar keuntungan di bawah Struktur Kadar Keuntungan Berperingkat Kad Kredit-i Bank Rakyat akan terpakai selepas 3 tahun:
Tier Kriteria Kadar Keuntungan Tahunan
Tier 1: Bayaran minimum diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Bayaran untuk 9 bulan berturut-turut Bukan Anggota Bank Rakyat 13.5%
Anggota Bank Rakyat 13.0%
Tier 2: Bayaran minimum diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Bayaran untuk 6 bulan atau lebih dalam tempoh 9 bulan Bukan Anggota Bank Rakyat 17%
Anggota Bank Rakyat 15.5%
Tier 3: Tidak memenuhi syarat-syarat Tier 1 dan Tier 2 di atas. Bukan Anggota Bank Rakyat 18%
Anggota Bank Rakyat 17%
 • Ganjaran Rakyat

a) 1 mata ganjaran akan diberikan kepada pemegang Kad Kredit-i untuk setiap RM10 penggunaan. Mata ganjaran tersebut kemudiannya akan ditukarkan kepada tunai pada kadar RM0.10 bagi setiap 10 mata ganjaran.

b) Tempoh sah Ganjaran Rakyat adalah selama 3 tahun. Ganjaran yang diperoleh pelanggan pada mana mana tarikh pada sebarang bulan adalah sah sehingga penghujung bulan yang sama untuk 3 tahun berikutnya.

 • Rebat Rakyat

a) Jadual Rebat Rakyat adalah seperti di bawah:

Perkara Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Kemudahan ‘auto debit 0.5% 0.5% 0.5%
Rekod pembayaran yang baik 1.0% 1.0% 1.5%
Lain-lain kemudahan pembiayaan di Bank Rakyat 0.5% 1.0% 1.0%
Jumlah Rebat (Rebat Rakyat) 2.0% 2.5% 3.0%
 Rebat yang diperoleh dari Rebat Rakyat akan ditolak secara terus mengikut baki tertunggak pada tarikh penyata.

1. Apakah itu Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat ialah Kad Kredit-i yang ditawarkan KHUSUS untuk anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan warga kerja bukan pengurusan PDRM.

2. Bilakah Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat ditawarkan?
Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat ditawarkan bermula pada 19 Februari 2024.

3. Apakah ciri utama Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
Ciri utama Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat adalah seperti berikut:

i. Reka bentuk kad kredit ISTIMEWA bagi anggota PDRM.
ii. FI PERKHIDMATAN PENGELUARAN TUNAI istimewa sebanyak 1.5% atau minimum RM15 (yang mana lebih tinggi) di mesin juruwang automatik (ATM) atau kaunter Bank Rakyat.

4. Siapakah yang layak untuk memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat? 
Anggota PDRM dan warga kerja bukan pengurusan PDRM sahaja yang layak memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat.

5. Apakah jenis kad yang ditawarkan?
Kad Kredit-i yang ditawarkan adalah mengikut pangkat anggota PDRM seperti berikut:

Jenis Kad Pangkat
 
 
 
 
 
 
 
Platinum
Pegawai Kanan Polis
 
 • Inspektor Jeneral Polis (IG)
 • Deputi Inspektor Jeneral Polis (DIG)
 • Komisioner Polis (CP)                                              
 • Deputi Komisioner Polis (DCP)
 • Senior Asisten Komisioner Polis (SAC)      
 • Asisten Komisioner Polis (ACP)
 • Superintenden Polis (SUPT.)                                                     
 • Deputi Superintenden Polis (DSP)
 • Asisten Superintenden Polis (ASP)  
 • Inspektor (INSP)
 • Inspektor Percubaan (P/I)                  
                                              
 
 
 
 
Emas
Pegawai Rendah Polis
 
 • Sub-Inspektor (SI)                                                      
 • Sarjan Mejar (SM)
 • Sarjan (SJN)           
 • Koperal (KPL)
 • Lans Koperal (L/KPL)      
 • Konstabel (KONST)
                                                                                                 

6. Adakah pemegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat layak menyertai program Bank Rakyat 8%.GOV.MY? 
Ya, pemegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat layak untuk menyertai program Bank Rakyat 8%.GOV.MY sekiranya permohonan lulus sebelum 31Ogos 2024.

7. Bagaimanakah cara untuk memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
 Sila hantar permohonan menerusi Bank Rakyat Quick (BRICK) untuk permohonan dalam talian atau dengan mengunjungi cawangan Bank Rakyat berhampiran.

8. Saya merupakan anggota PDRM dan pemegang sedia ada Kad Kredit-i Bank Rakyat. Adakah saya boleh memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
Ya, anda boleh memohon penukaran Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat melalui kaedah berikut:

Kaedah Butiran
Pertama
 • Membalas SMS penawaran daripada pihak Bank bagi permohonan penukaran kad
*SMS akan dihantar dari semasa ke semasa
Kedua
 • Menghantar emel permohonan penukaran kad ke kkredit@bankrakyat.com.mybeserta butiran dibawah:
 • Nama
 • Nombor Kad Kredit-i sedia ada
 • Nombor telefon bimbit
 • Pangkat
 
9. Bolehkah saya menikmati kelebihan Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat jika saya telah tamat perkhidmatan sebagai anggota PDRM?
Jika pemegang kad telah berhenti berkhidmat sebagai anggota PDRM, Bank berhak menggantikan Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat kepada Kad Kredit-i Emas atau Platinum mengikut kelayakan dan pemegang kad tidak akan menikmati keistimewaan yang ditawarkan untuk Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat.

10. Berapa lamakah untuk saya layak memegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
Anda layak memegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat sehingga umur persaraan 60 tahun.

11. Bagaimanakah sekiranya saya telah menamatkan perkhidmatan sebagai anggota PDRM sebelum umur 60 tahun?

i. Membalas notifikasi yang dihantar oleh pihak Bank Rakyat pada tempoh pembaharuan kad untuk mengemas kini status pekerjaan.
ATAU
ii. Menghubungi Pusat Kad Bank Rakyat di talian 03-2693 6880 untuk mengemas kini status pekerjaan anda.

12. Bagaimanakah saya boleh memohon atau mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat ini?
 1. Layari brick.bankrakyat.com.my(Bank Rakyat BRICK) bagi permohonan dalam talian; atau
 2. Kunjungi laman web kami di www.bankrakyat.com.my; atau
 3. Hubungi Pusat Kad Bank Rakyat di talian 03-2693 6880


Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat