Produk Peribadi

Kad / Kad Kredit-i PDRM
Kemudahan pembiayaan adalah dibawah prinsip Syariah Murabahah (dengan menerima pakai amalan Tawaruq).

Kelayakan:

 • Kad Utama: 21 tahun dan ke atas
 • Kad Tambahan: 18 tahun dan ke atas
 • Pendapatan Tahunan: RM24,000 dan ke atas


Dokumen Sokongan:

 • Salinan Kad Pengenalan (Depan dan Belakang) / Passport (Permohonan Kad Utama dan Tambahan) DAN:
 • Salinan penyata gaji terkini
Ciri Utama:
 • Reka bentuk Kad Kredit-i khas KHAS bagi anggota PDRM
 • FI PERKHIDMATAN PENGELUARANtunai istimewa sebanyak 1.5% atau minimum RM15 (yang mana lebih tinggi) di mesin juruwang automatik (ATM) atau kaunter Bank Rakyat.
Ciri Tambahan:
 
 • TIADA Yuran Tahunan
 • TIADA Elemen Berganda 
 • Perlindungan Takaful Keluarga PERCUMA dan Khairat Kematian. Perlindungan termasuk jaminan pembayaran penuh pembiayaan yang belum dijelaskan melalui penggunaan Kad Kredit-i
 • TIADA caj tambahan untuk transaksi luar negara
 • Pelan Ansuran 0% Bank Rakyat bagi pembelian runcit melebihi RM1,000 ke atas.
 • Kadar keuntunganRENDAH dibawah Struktur Kadar Keuntungan Berperingkat Kad Kredit-i

Tier Kriteria Kadar Keuntungan Tahunan
Tier 1: Bayaran minimum diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Bayaran untuk 9 bulan berturut-turut Bukan Anggota Bank Rakyat 13.5 %
Anggota Bank Rakyat 13.0 %
Tier 2: Bayaran minimum diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Bayaran untuk 6 bulan atau lebih dalam tempoh 9 bulan Bukan Anggota Bank Rakyat 17 %
Anggota Bank Rakyat 15.5 %
Tier 3: Tidak memenuhi syarat-syarat Tier 1 dan Tier 2 di atas. Bukan Anggota Bank Rakyat 18 %
Anggota Bank Rakyat 17 %
Note: Struktur Kadar Keuntungan Berperingkat tidak termasuk wargakerja Bank Rakyat
 
 • Ganjaran Rakyat

a) 1 mata ganjaran akan diberikan kepada pemegang Kad Kredit-i untuk setiap RM10 penggunaan. Mata ganjaran tersebut kemudiannya akan ditukarkan kepada tunai pada kadar RM0.10 bagi setiap 10 mata ganjaran.

b) Tempoh sah Ganjaran Rakyat adalah selama 3 tahun. Ganjaran yang diperoleh pelanggan pada mana mana tarikh pada sebarang bulan adalah sah sehingga penghujung bulan yang sama untuk 3 tahun berikutnya.

 • Rebat Rakyat

a) Jadual Rebat Rakyat adalah seperti dibawah:

Perkara Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3
Kemudahan ‘auto debit 0.5% 0.5% 0.5%
Rekod pembayaran yang baik 1.0% 1.0% 1.5%
Lain-lain kemudahan pembiayaan di Bank Rakyat 0.5% 1.0% 1.0%
Jumlah Rebat (Rebat Rakyat) 2.0% 2.5% 3.0%
 

Rebat yang diperoleh dari Rebat Rakyat akan ditolak secara terus mengikut baki   tertunggak pada tarikh penyata.

Nota:
 • Transaksi di kedai yang tidak halal akan ditolak.
 • Transaksi luar negara dan pembelian dalam talian: Bagi tujuan keselamatan, sila hubungi Pusat Kad Bank Rakyat di 03-2693 6880 sebelum membuat sebarang transaksi luar negara dan/atau dalam talian.
1. Apakah itu Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
 
Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat ialah Kad Kredit-i yang ditawarkan KHUSUS kepada anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan warga kerja bukan pengurusan PDRM.

2. Apakah ciri utama Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?

Ciri utama Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat adalah seperti berikut:
 • Reka bentuk kad kredit ISTIMEWA bagi anggota PDRM.
 • FI PERKHIDMATAN PENGELUARAN tunai istimewa sebanyak 1.5% atau minimum RM15 (yang mana lebih  tinggi) di mesin juruwang automatik (ATM) atau kaunter Bank Rakyat.

 
3. Siapakah yang layak untuk memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?
 
Anggota PDRM dan wargakerja bukan pengurusan PDRM sahaja yang layak memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat.
 
4. Apakah jenis kad yang ditawarkan?
 
Kad Kredit-i yang ditawarkan adalah mengikut pangkat anggota PDRM seperti berikut:
Jenis Kad
 
Pangkat
 
 
 
 
 
 
 
Platinum
Pegawai Kanan Polis
 
 • Inspektor Jeneral Polis (IG)
 • Deputi Inspektor Jeneral Polis (DIG)
 • Komisioner Polis (CP)                                              
 • Deputi Komisioner Polis (DCP)
 • Senior Asisten Komisioner Polis (SAC)      
 • Asisten Komisioner Polis (ACP)
 • Superintenden Polis (SUPT.)                                                     
 • Deputi Superintenden Polis (DSP)
 • Asisten Superintenden Polis (ASP)  
 • Inspektor (INSP)
 • Inspektor Percubaan (P/I)                  
                                              
 
 
 
 
Emas
Pegawai Rendah Polis
 
 • Sub-Inspektor (SI)                                                      
 • Sarjan Mejar (SM)
 • Sarjan (SJN)           
 • Koperal (KPL)
 • Lans Koperal (L/KPL)      
 • Konstabel (KONST)
                                                                                                 
 
5. Adakah pemegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat layak menyertai program 8%.GOV.MY?
 
Ya, pemegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat layak untuk menyertai program 8%.GOV.MY sekiranya permohonan lulus sebelum 31Ogos 2024.
 
6. Saya merupakan anggota PDRM dan pemegang sedia ada Kad Kredit-i Bank Rakyat. Adakah saya boleh memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat?

Ya, anda boleh memohon Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat melalui kaedah berikut:
Kaedah Butiran
 
Pertama
 • Membalas SMS penawaran daripada pihak Bank bagi permohonan penukaran kad
*SMS akan dihantar dari semasa ke semasa
Kedua
 • Menghantar emel permohonan penukaran kad ke kkredit@bankrakyat.com.mybeserta butiran dibawah:
 • Nama
 • Nombor Kad Kredit-i sedia ada
 • Nombor telefon bimbit
 • Pangkat
 
6. Bolehkah saya menikmati kelebihan Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat jika saya telah tamat perkhidmatan sebagai anggota PDRM?
 
Jika pemegang kad telah berhenti berkhidmat sebagai anggota PDRM, Bank berhak menggantikan Kad Kredit-i PDRM kepada Kad Kredit-i Emas atau Platinum mengikut kelayakan dan pemegang kad tidak akan menikmati keistimewaan yang ditawarkan untuk Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat.
 
7. Saya merupakan pemegang Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat. Apakah yang perlu saya lakukan selepas saya berhenti berkhidmat sebagai anggota PDRM?
 
Hubungi Pusat Kad Bank Rakyat di talian 03-2693 6880 untuk mengemas kini status pekerjaan anda.
 
8. Bagaimanakah saya boleh memohon atau mendapatkan maklumat lanjut mengenai produk Kad Kredit-i PDRM Bank Rakyat ini?
 
 • Layari brick.bankrakyat.com.my(Bank Rakyat BRICK) atau www.irakyat.com.my(iRakyat) bagi permohonan dalam talian; atau
 • Kunjungi laman web kami di www.bankrakyat.com.my; atau
 • Hubungi Pusat Kad Bank Rakyat di talian 03-2693 6880
 

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat