Info Korporat

Kepimpinan / Jawatankuasa Syariah
Prof. Dr. Azman Mohd Noor

Prof. Dr. Azman Mohd Noor

Pengerusi
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohd Azmi Omar

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Mohd Azmi Omar

 
Dr. Mohammad Zaini Yahaya

Dr. Mohammad Zaini Yahaya

 
Dr. Tuan Badrul Hisyam Tuan Soh

Dr. Tuan Badrul Hisyam Tuan Soh

 
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail

Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail

 
Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak

Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak

Setiausaha