Info Korporat

Kepimpinan / Jawatankuasa Syariah
Prof. Madya Dr. Azman Mohd Noor

Prof. Madya Dr. Azman Mohd Noor

Pengerusi
Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin

Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin

 
Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi Omar

Prof. Dato' Dr. Mohd Azmi Omar

 
Dr. Mohammad Zaini Yahaya

Dr. Mohammad Zaini Yahaya

 
Dr. Tuan Badrul Hisyam Tuan Soh

Dr. Tuan Badrul Hisyam Tuan Soh

 
Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron

Prof. Madya Dr. Mohamad Sabri Haron

 
Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak

Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak

Setiausaha