Kempen

Kempen Bank Rakyat Cares
 Klik di bawah untuk memuat naik Terma & Syarat:
Terma & Syarat Kempen Bank Rakyat Cares Pengeluaran Tunai Kad Kredit-I Bank Rakyat
Terma & Syarat Program Pembiayaan Khas Bank Rakyat Cares

Klik di sini untuk memuat naik FAQ (format .pdf)

Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi cawangan yang berhampiran atau hubungi Pusat Panggilan Bank Rakyat di talian 1-300-80-5454.