Kempen

Kempen Bank Rakyat Cares
 Klik di bawah untuk memuat naik Terma & Syarat:
Terma & Syarat Kempen Bank Rakyat Cares Pengeluaran Tunai Kad Kredit-I Bank Rakyat
Terma & Syarat Program Pembiayaan Khas Bank Rakyat Cares

Klik di sini untuk memuat naik FAQ (format .pdf)

Untuk maklumat selanjutnya, sila ke cawangan yang berhampiran atau hubungi Khidmat Pelanggan Kad Kredit-i 03-26936880