CSR

Community Outreach Program: Kebun Nuri Nutrisi (Sarawak Zone)

  • Sekolah Menengah Kebangsaan Datu Patinggi Kedit
  • Sekolah Kebangsaan Bumiputera


Location: Sarawak Zone
Date: 12 May 2022 - 14 May 2025

 

Short alt text
Short alt text