CSR

Program Jangkauan Komuniti: Kebun Nuri Nutrisi (Zon Sarawak)

  • Sekolah Menengah Kebangsaan Datu Patinggi Kedit
  • Sekolah Kebangsaan Bumiputera


Location: Zon Sarawak
Date: 12 May 2022 - 14 May 2025

 

Short alt text
Short alt text