Bank Rakyat yang ditubuhkan pada 28 September 1954 di bawah Ordinan Syarikat Kerjasama 1948 yang kini merupakan bank koperasi Islam terbesar di Malaysia dengan memiliki aset berjumlah RM89.18 bilion berakhir Disember 2014.Sehingga kini, kami mempunyai 148 cawangan dengan lebih daripada 800 mesin juruwang automatik (ATM) dan mesin deposit tunai (CDM) serta 91 Ar-Rahnu X'Change di seluruh negara. Bank Rakyat juga mengendalikan pusat panggilan tele-Rakyat yang boleh dihubungi di talian 1-300-80-5454 dan perbankan internet i-Rakyat di www.irakyat.com.my

Kami mempunyai kekosongan jawatan

TUJUAN KERJA

Mencapai sasaran jualan yang ditetapkan untuk pelbagai produk dan perkhidmatan

Tarikh Tutup:31 July 2015

 

TUJUAN KERJA

Bertanggungjawab menyediakan tafsiran, laporan, pembentangan data utama mengenai produk dan tingkah laku pelanggan beserta analisa pasaran bagi memastikan penggunaan analisis dan wawasan yang efektif bagi menyokong program-program strategik dan perniagaan

Tarikh Tutup:31 July 2015

 

TUJUAN KERJA

Menyediakan Bank dengan akses kepada pelbagai aplikasi teknologi maklumat dan kepakaran pembangunan aplikasi dalam menghasilkan perkhidmatan saluran penyampaian perbankan yang berkualiti dan mampu menyokong pembangunan dan pertumbuhan pesat perkhidmatan penyampaian bank.

Tarikh Tutup:31 July 2015

 

TUJUAN KERJA

Membantu Penolong Naib Pengerusi untuk menguruskan dan mengekalkan hubungan Bank Rakyat bersama komuniti pelaburan, pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan supaya mewujudkan suasana yang menggalakkan pendapat dan meraihkan sokongan pelabur untuk Bank.

Tarikh Tutup:31 July 2015

 

TUJUAN KERJA

 

  • Mengendalikan panggilan masuk
  • Bertindak sebagai wakil antara Bank Rakyat dan pelanggan
  • Mengendalikan pelanggan dengan ramah dan sopan
Tarikh Tutup:31 July 2015

TUJUAN KERJA

Menyelaras dan membentuk konsep untuk pelan, strategi dan sasaran Bank serta anak-anak syarikanya dengan mengenalpasti dan menjelaskan misi, visi dan strategi organisasi dan juga menilai keselarasannya dengan permintaan perniagaan dan perubahan dalam persekitaran pasaran.

Tarikh Tutup:31 July 2015
 

Untuk maklumat lanjut, sila hantar resume ke e-mel siti.fairuaminah@bankrakyat.com.my atau:

PENYUMBERAN DAN PENGAMBILAN
Level 22, Tower 1
Menara Kembar Bank Rakyat
No. 33 Jalan Travers, 50470 Kuala Lumpur
Media sosial:     
Hakcipta 2015 Bank Rakyat. Pelayar yang disyorkan: Chrome 30+, Firefox 30+, Safari 7+, Internet Explorer 10+