Jawatankuasa Syariah

 • Dato' Setia Haji Mohd. Tamyes
  Abd. Wahid

  Pengerusi

 • Datuk Abu Hasan L. Din Al-Hafiz

   

 • Prof. Madya Dr. Siti Salwani Razali

   

 • Ustaz Md. Yunus Abdul Aziz

   

 • Ustaz Wan Rumaizi Wan Husin

   

 • Ustaz Abdullaah Jalil

   

 • Prof. Madya Dr. Azman Mohd Noor

 • Ustaz Mohd Zamerey Abdul Razak

  Setiausaha

Maklumat Terkini


KERJAYA
Segala Peluang Kerjaya Kami
MOHON SEKARANG

MUAT TURUN SEKARANG
Terma & Syarat iRakyat
Media sosial: