Personal Banking

Financing-i / Home Financing-i SJKP
Bank Rakyat dengan kerjasama SJKP memberi pembiayaan perumahan terbaik untuk membantu anda memiliki rumah idaman.
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 •  Warganegara Malaysia;
 • i. Pemohon yang berpendapatan tetap;Atau
  ii. Pemohon  yang tidak berpendapatan tetap;Atau
  iii. Pemohon yang menjalankan perniagaan.
 • Umur 18 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun.
 • Pembelian rumah pertama dan didiami.
 • Pemohon perlu mengemukakan surat deklarasi yang menyatakan permohonan pembiayaan adalah rumah pertama dan untuk didiami sendiri.
 • Pemohon mesti tinggal di dalam kawasan 20 km daripada cawangan bank sewaktu permohonan dibuat melainkan mendapat kebenaran dari SJKP.
 • Membuktikan pendapatan melalui:
 • i. penyata akaun simpanan/semasa bagi 3 bulan terkini dengan pendapatan minimum sekurang-kurangnya RM 1000.00 sebulan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
 • Permohanan bersama juga dibenarkan di antara adik-beradik atau ibu bapa dengan anak dengan syarat kedua-dua pemohon tidak memiliki rumah.
 • Sekiranya salah satu pemohon berpendapatan tetap, permohonan boleh dipertimbangkan dengan syarat pendapatan pemohon yang tidak berpendapatan tetap adalah lebih tinggi daripada pemohon yang berpendapatan tetap.
Sehingga 100% termasuk MRTT / Yuran Guaman / Kos Penilaian & Duti Setem
1 kadar sahaja iaitu KA + 2.05 tanpa mengira jumlah pembiayaan, jumlah pembiayaan maksimum RM300,000 sahaja
Kadar Asas (KA): 3.85%
MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

Kadar Efektif Pembiayaan Perumahan-i
Jumlah pembiayaan RM200,000, 30 tahun tempoh pembiayaan, tiada tempoh pegangan
Kadar Rujukan Setahun Kadar Asas (KA) = 3.85%
(mulai 15 Mei 2019)
Kadar Keuntungan Setahun KA + 2.05
Kadar Keuntungan Efektif Setahun 5.90%
 
35 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana terdahulu.
ITEMS CHARGE
Wakalah Fee RM28.30
Custodian of security documents after full settlement. RM10.00 per set per month (inclusive 0% GST)
Issuance of statement for EPF withdrawal. RM15.00 per document (inclusive 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
 
Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap Salinan MyKad; atau
Kad Kuasa (Polis / Tentera) dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
Penyata Bank 3 bulan terkini
Borang EA / Penyata KWSP
Surat Pengesahan Majikan
Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan) Salinan MyKad: dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
Borang B dan Resit Bayaran
Dokumen Harta Perjanjian Jual Beli
Salinan Geran
Tawaran Pembelian dari Pemaju
Resit Bayaran Pendahuluan
Memorandum Jualan: Lelong
Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale

Please be informed that we have enhanced our Home Financing-i Terms & Conditions to give a better and clear understanding to our customers. The revised Home Financing-i Terms & Conditions will take effect on 1st September 2019