Personal Banking

Financing-i / Home Financing-i SJKP
Bank Rakyat dengan kerjasama SJKP memberi pembiayaan perumahan terbaik untuk membantu anda memiliki rumah idaman.
Tawarruq
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 •  Warganegara Malaysia;
 • i. Pemohon yang berpendapatan tetap;Atau
  ii. Pemohon  yang tidak berpendapatan tetap;Atau
  iii. Pemohon yang menjalankan perniagaan.
 • Umur 18 tahun semasa permohonan dan tidak melebihi 65 tahun.
 • Pembelian rumah pertama dan didiami.
 • Pemohon perlu mengemukakan surat deklarasi yang menyatakan permohonan pembiayaan adalah rumah pertama dan untuk didiami sendiri.
 • Pemohon mesti tinggal di dalam kawasan 20 km daripada cawangan bank sewaktu permohonan dibuat melainkan mendapat kebenaran dari SJKP.
 • Membuktikan pendapatan melalui:
 • i. penyata akaun simpanan/semasa bagi 3 bulan terkini dengan pendapatan minimum sekurang-kurangnya RM 1000.00 sebulan dan disahkan oleh Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
 • Permohanan bersama juga dibenarkan di antara adik-beradik atau ibu bapa dengan anak dengan syarat kedua-dua pemohon tidak memiliki rumah.
 • Sekiranya salah satu pemohon berpendapatan tetap, permohonan boleh dipertimbangkan dengan syarat pendapatan pemohon yang tidak berpendapatan tetap adalah lebih tinggi daripada pemohon yang berpendapatan tetap.
Sehingga 100% termasuk MRTT / Yuran Guaman / Kos Penilaian & Duti Setem
Package
Profit Rate

SKJP

BR + 2.05%

Base Rate (BR): 2.60%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

35 tahun atau sehingga umur 65 tahun, yang mana terdahulu.
ITEMS CHARGE
Wakalah Fee RM28.30
Custodian of security documents after full settlement. RM10.00 per set per month (inclusive 0% GST)
Issuance of statement for EPF withdrawal. RM15.00 per document (inclusive 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
 
Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap Salinan MyKad; atau
Kad Kuasa (Polis / Tentera) dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
Penyata Bank 3 bulan terkini
Borang EA / Penyata KWSP
Surat Pengesahan Majikan
Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan) Salinan MyKad: dan
Surat Pengesahan pendapatan daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) atau kakitangan kerajaan kategori A/ Penghulu/ Ketua Kampung.
Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
Borang B dan Resit Bayaran
Dokumen Harta Perjanjian Jual Beli
Salinan Geran
Tawaran Pembelian dari Pemaju
Resit Bayaran Pendahuluan
Memorandum Jualan: Lelong
Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale

Please be informed that we have enhanced our Home Financing-i Terms & Conditions to give a better and clear understanding to our customers. The revised Home Financing-i Terms & Conditions will take effect on 1st September 2019. For more information please click on the FAQ