Personal Banking

Financing-i / Auto Financing-i – Unregistered Recon
 • Al Ijarah Thumma Al Ba'i (AITAB)
 • Margin pembiayaan sehingga 90%
 • Tempoh Pembiayaan: Minimum 4 tahun, maksimum 9 tahun
 • Usia kenderaan tidak melebihi 5 tahun pada masa permohonan dibuat
 • Pembiayaan minimum: RM30,000
 • Hanya pengedar yang berdaftar sebagai ahli PEKEMA dan AP sendiri dibenarkan
 • Terbuka untuk semua sektor Awam dan Swasta
Cara pembayaran melalui tunai atau elektronik atau potongan Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Kad Pengenalan
 • Lesen Memandu
 • Penyata Gaji (3bulan)
 • Penyata Bank (3bulan)
 • Penyata KWSP terkini (swasta)
 • Invois Pro-forma (VSO)
 • Salinan borang JK69 (Permit AP)
*Tertakluk terma & syarat
Bil. Jenis Caj Amaun/ Perincian Caj
 1. Duti Setem- Perjanjian Ijarah RM10
- Perjanjian Penjamin (jika berkenaan) RM10
The published rates, fees and charges are effective from 1st April 2019 following the implementation of 6% SST from 1st September 2018. Terms & conditions apply.

For any enquiries, please visit the nearest branch or call our Contact Centre tele-Rakyat at 1-300-80-5454.

*Terms and conditions apply.