Perkhidmatan

Kemudahan Pelanggan / Rakyat Xclusive MasterCard - Soalan Lazim

1. Apa itu Rakyat Xclusive MasterCard?

Rakyat Xclusive MasterCard adalah Kad Kredit-i Bank Rakyat yang terbaru dikeluarkan oleh Bank Rakyat khas untuk Ahli Rakyat Xclusive. Kad ini adalah satu-satunya Kad Kredit-i yang pertama khusus untuk Ahli Rakyat Xclusive yang patuh syariah di Malaysia. Pemegang Rakyat Xclusive MasterCard dapat menikmati dua manfaat di dalam satu kad.

2. Siapa yang layak memohon?

 • Ahli Rakyat Xclusive yang memenuhi terma dan syarat Rakyat Xclusive (rujuk terma & syarat Keahlian Rakyat Xclusive)

 • Warganegara Malaysia berumur 21 tahun ke atas

 • Pendapatan tahunan RM60,000 ke atas atau;

 • Sijil Akaun Deposit-i berjangka untuk disahkan sebagai pendapatan RM20,000 dan ke atas dan disandarkan kepada Bank Rakyat.

3. Bagaimana ingin memohon Rakyat Xclusive MasterCard

Ahli Rakyat Xclusive boleh memohon melalui borang permohonan Rakyat Xclusive MasterCard di mana-mana Cawangan Bank Rakyat atau di Rakyat Xclusive Centre. Sila pastikan maklumat diisi dengan lengkap pada borang permohonan.

4. Bolehkah ahli Rakyat Xclusive yang tiada penyata pendapatan memohon Rakyat Xclusive MasterCard?

BOLEH. Dengan syarat Ahli Rakyat Xclusive mempunyai sijil Akaun Deposit-i Berjangka untuk dijadikan sebagai bukti pendapatan dan dicagarkan kepada Bank Rakyat.

5. Bolehkah pemegang Kad Kredit-i Platinum Bank Rakyat memohon untuk mendapatkan Rakyat Xclusive MasterCard?

BOLEH. Pemegang kad boleh terus berhubung dengan Jabatan Kad Kredit bagi tujuan ini.

6. Bolehkan pemegang Kad Kredit-i selain daripada Kad Kredit-i Platinum memohon untuk mendapatkan Rakyat Xclusive MasterCard.

BOLEH sekiranya pemegang kad Ahli Rakyat Xclusive yang memenuhi syarat serta layak untuk mendapatkan Rakyat Xclusive MasterCard.

7. Adakah saya perlu menutup kad sedia ada untuk memohon Rakyat Xclusive MasterCard Ini?

PERLU sebaik sahaja pemegang kad mengaktifkan Kad Rakyat Xclusive MasterCard.

8. Apakah keistimewaan Rakyat Xclusive MasterCard?

 • Pemegang kad Rakyat Xclusive MasterCard boleh menikmati kadar diskaun di merchant-merchant terpilih Rakyat Xclusive.

 • Perlindungan takaful PERCUMA dan Khairat Kematian RM 1,000.00
  *Perlindungan adalah ke atas jumlah baki tertunggak & had maksima perlindungan adalah sehingga umur 65tahun.

 • Tiada elemen berganda.

 • Rakyat Xclusive MasterCard juga layak untuk mendapatkan tawaran diskaun dan promosi yang dianjurkan oleh Pihak MasterCard dari semasa ke semasa.

9. Berapakah had limit untuk Rakyat Xclusive MasterCard?

MINIMUM RM 20,000 dan tiada jumlah had Maksimum kerana ianya tertakluk kepada jumlah deposit-i berjangka yang disandarkan kepada Bank Rakyat.

10. Berapakah kadar yuran tahunan untuk Rakyat Xclusive MasterCard?

DIKECUALIKAN pada tahun pertama. Tahun kedua dan seterusnya DIKECUALIKAN dengan bersyarat.

11. Apakah nombor talian yang perlu dihubungi untuk pertanyaan mengenai Rakyat Xclusive MasterCard?

 • Talian 03-2693 7600 untuk aktifkan kad.
 • Talian kehilangan Kad 03-2692 4600 dengan SEGERA untuk melaporkan kehilangan atau kecurian.
 • Talian Rakyat Xclusive 03-2617 3800 (9 pagi sehingga 5 petang / Bercuti hari pelepasan Am).

12. Bagaimana ingin mengetahui status permohonan yang telah diluluskan?

Status permohonan akan dimaklumkan melalui SMS.

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat