Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Rancang Ibadah Qurban anda melalui Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Tawarruq
 • Qard
Nota:
 • Pelanggan melantik Bank sebagai agen untuk membantu dalam pengurusan Ibadah korban bagi pelaksanaan Ibadah korban dan dengan bayaran berdasarkan Wakalah Bil Ujrah.
 • Bank boleh melantik pihak ketiga sebagai ejen untuk melaksanakan ibadah korban bagi pihak pelanggan atas dasar sub-agent dengan pengenaan kos ibadah korban yang ditetapkan.

Individu.

 • Minimum deposit bagi pembukaan akaun ialah RM20
 • Kemudahan  Kad Rakyat (Kad ATM)
  • Melakukan pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
  • Melakukan pindahan wang dan pembayaran bil setempat melalui ATM  dan kaunter.
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat


Kadar Keuntungan/Kadar Hibah Terdahulu

Kadar Keuntungan (Tawarruq)

Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Jumlah (RM) Kadar Keuntungan (setahun)
0 - 999 0.00%
1,000 - 99,999 1.00%
100,000 dan ke atas 1.25%

Kadar Hibah Terdahulu (Qard)

Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Jumlah (RM) Kadar Hibah* (setahun)
0 - 999 0.00%
1,000 - 99,999 1.00%
100,000 dan ke atas 1.25%

*PENTING / PENAFIAN:

KADAR HIBAH YANG TERTERA DI ATAS MERUPAKAN KADAR HIBAH YANG TELAH DIBAYAR OLEH BANK KEPADA PENDEPOSIT DAN TIDAK AKAN DITAFSIRKAN SEBAGAI KADAR INDIKATIF ATAU PROSPEKTIF.

BANK TIDAK TERTAKLUK UNTUK MEMBERI HIBAH KEPADA PENDEPOSIT DAN PENGISYTIHARAN KADAR HIBAH YANG DIPAPARKAN ADALAH ATAS BUDI BICARA BANK.

 • Perseorangan;
 • Berumur 18 tahun dan ke atas;
 • Beragama Islam.
 • Buka Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Lakukan deposit secara berkala atau sekaligus
 • Pastikan jumlah mencukupi untuk melakukan ibadah korban
 • Hadir dicawangan untuk mengisi ‘Borang Penyertaan Ibadah Korban'
 • Terima ‘Sijil Penyertaan Ibadah Korban'.
 • Dua (2) bulan sebelum Aidiladha tahun semasa.
PERKHIDMATAN TRANSAKSI CAJ
Kad Debit Yuran permohonan RM8.00*
Yuran tahunan kad RM8.00*
Kad gantian Hilang/kecurian RM12.00*
Kad/Cip Rosak Percuma
Penyata Akaun Setiap permohonan RM10.00
Penutupan Akaun Kurang 3 bulan daripada tarikh pembukaan akaun* RM10.00