Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Rancang Ibadah Qurban anda melalui Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Konsep Syariah yang digunapakai ialah Qard adalah bersamaan dengan deposit simpanan di bawah jaminan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia sebagai pemegang amanah.
  Nota: Qard sama konsep seperti Akaun Simpanan-i sedia ada.
 • Wakalah Bil Ujrah: Pelanggan melantik Bank sebagai agen untuk membantu dalam pengurusan Qurban bagi pelaksanaan Ibadah Qurban dan dengan bayaran berdasarkan Wakalah Bil Ujrah.
  Nota: Bank boleh melantik pihak ketiga sebagai ejen untuk melaksanakan Qurban bagi pihak pelanggan atas dasar sub-agent dengan pengenaan kos qurban yang ditetapkan.

Individu.

 • Minimum deposit bagi pembukaan akaun ialah RM20
 • Kemudahan Kad Debit (Combo Card) untuk pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat
 • Simpanan tanpa buku
 • Perseorangan;
 • Berumur 18 tahun dan ke atas;
 • Beragama Islam.
 • Buka Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Lakukan deposit secara berkala atau sekaligus
 • Pastikan jumlah mencukupi untuk melakukan Ibadah Qurban
 • Hadir dicawangan untuk mengisi ‘Borang Penyertaan Ibadah Qurban'
 • Terima ‘Sijil Penyertaan Ibadah Qurban'.
 • Dua (2) bulan sebelum Aidiladha tahun semasa.
PERKHIDMATAN TRANSAKSI CAJ
Kad Debit Yuran permohonan RM8.00*
Yuran tahunan kad RM8.00*
Kad gantian Hilang/kecurian RM12.00*
Kad/Cip Rosak Percuma
Penyata Akaun Setiap permohonan RM10.00
Penutupan Akaun Kurang 3 bulan daripada tarikh pembukaan akaun* RM10.00
Akaun Simpanan-i Qurban
Jumlah (RM) Kadar Hibah* (setahun)
0 - 999 0.00 %
1,000 - 99,999 1.00%
100,000 dan ke atas 1.25%
*PENTING / PENAFIAN:

KADAR HIBAH YANG TERTERA DI ATAS MERUPAKAN KADAR HIBAH YANG TELAH DIBAYAR OLEH BANK KEPADA PENDEPOSIT DAN TIDAK AKAN DITAFSIRKAN SEBAGAI KADAR INDIKATIF ATAU PROSPEKTIF.

BANK TIDAK TERTAKLUK UNTUK MEMBERI HIBAH KEPADA PENDEPOSIT DAN PENGISYTIHARAN KADAR HIBAH YANG DIPAPARKAN ADALAH ATAS BUDI BICARA BANK.