Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Rancang Ibadah Qurban anda melalui Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Konsep Syariah yang digunapakai ialah Qard adalah bersamaan dengan deposit simpanan di bawah jaminan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia sebagai pemegang amanah.
  Nota: Qard sama konsep seperti Akaun Simpanan-i sedia ada.
 • Wakalah Bil Ujrah: Pelanggan melantik Bank sebagai agen untuk membantu dalam pengurusan Qurban bagi pelaksanaan Ibadah Qurban dan dengan bayaran berdasarkan Wakalah Bil Ujrah.
  Nota: Bank boleh melantik pihak ketiga sebagai ejen untuk melaksanakan Qurban bagi pihak pelanggan atas dasar sub-agent dengan pengenaan kos qurban yang ditetapkan.

Individu.

 • Minimum deposit bagi pembukaan akaun ialah RM10
 • Kemudahan Kad Debit (Combo Card) untuk pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat
 • Simpanan tanpa buku
 • Perseorangan;
 • Berumur 18 tahun dan ke atas;
 • Beragama Islam.
 • Buka Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Lakukan deposit secara berkala atau sekaligus
 • Pastikan jumlah mencukupi untuk melakukan Ibadah Qurban
 • Hadir dicawangan untuk mengisi ‘Borang Penyertaan Ibadah Qurban'
 • Terima ‘Sijil Penyertaan Ibadah Qurban'.
 • Dua (2) bulan sebelum Aidiladha tahun semasa.
PERKHIDMATAN TRANSAKSI CAJ
Kad Debit Yuran permohonan RM8.00*
Yuran tahunan kad RM8.00*
Kad gantian Hilang/kecurian RM12.00*
Kad/Cip Rosak Percuma
Penyata Akaun Setiap permohonan RM10.00
Penutupan Akaun Kurang 3 bulan daripada tarikh pembukaan akaun* RM10.00