Produk Peribadi

Saluran / i-Rakyat
 
Terma & syarat
Risalah produk
Kategori lain
Perkhidmatan Transaksi Caj
Pindahan Dana Intrabank

RM per transaksi

Percuma

Interbank GIRO (IBG) RM0.10*
Pindahan Segera (IBFT) RM0.50
RENTAS Tidak Ditawarkan
Makluman SMS RM0.21
Perkara Perkhidmatan
Pindahan Dana Intrabank Interbank Giro (IBG) Pindahan Segera (IBFT) RENTAS
Had Transaksi harian (RM per transaksi)

Pihak ke-3: RM10,000

Ke Akaun Sendiri: Tiada Had
RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi IBFT) RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi IBG)

Tidak Ditawarkan

Rujukan Pembayaran
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Tidak ditawarkan Ditawarkan Tidak Ditawarkan Tidak Ditawarkan
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tidak ditawarkan Tidak ditawarkan Tidak ditawarkan Tidak Ditawarkan
Future-dated payments Ya Ya Ya -
Waktu beroperasi 24jam 24jam 24jam Tidak Ditawarkan

Nota:
*6% GST ditanggung oleh Bank Rakyat.
Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranya ada

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat