Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pajak Gadai-i Ar-Rahnu
Pajak Gadai-i Ar-Rahnu menawarkan pinjaman tunai segera dan mudah sehingga RM350,000 dengan kadar upah simpan yang rendah berdasarkan 3 prinsip Syariah.
 • Qard (pinjaman tanpa faedah)
 • Wadi`ah Yad Dhamanah (simpanan dengan jaminan ke atas barang gadaian)
 • Ujrah (upah simpan)
 • Warganegara dan bukan warganegara Malaysia
 • Pemastautin tetap
 • Tidak muflis
 • Berumur 18 tahun ke atas
 • Bebas dari unsur riba'
 • Tiada yuran proses
 • Kadar upah simpan dikira secara harian
 • Tempoh gadaian yang lama
 • Barang kemas disimpan dengan selamat dengan pelindungan Takaful
 • Urusan niaga telus dan dibuat di hadapan pelanggan di dalam bilik khas
 • Semua barangan kemas/emas KECUALI barang gadaian yang berbentuk patung keagamaan atau makhluk hidup
 • Jongkong, wafer, syiling atau ketulan emas dengan SYARAT mempunyai Resit Pembelian atau Sijil Ketulenan
 • Barangan emas dihadiahkan oleh majikan kepada pekerja dalam perkhidmatan dengan syarat:
  • Pekerja mengemukakan dokumen Sijil Penghargaan
  • Mutu emas antara 22 hingga 24 karat
  • Berat tidak melebihi 300 gram
 • Maksimum margin pinjaman sehingga 70% sahaja dari nilai barangan gadaian (Nilai Marhun)
 • Jumlah pinjaman sehari/ terkumpul sehingga RM350,000
 • Jumlah pinjaman sehari untuk emas geronggang sehingga RM30,000
KATEGORI PELANGGAN HAD PINJAMAN (RM)

Pelanggan baru/pelanggan sedia ada yang tidak mempunyai akaun Pajak Gadai-i

65% atas nilai marhun atau minimum RM1.00 dan maksimum RM 10,000.00 bagi setiap gadaian.

Pelanggan sedia ada yang mempunyai akaun Pajak Gadai-i yang aktif atau jelas tanpa mengambil kira tempoh berlalu

Sehingga 70% atas nilai marhun atau minimum RM1.00 dan maksimum RM 10,000.00 bagi setiap gadaian.


 • Tempoh gadaian adalah dari 6 bulan sehingga 36 bulan
 • Tempoh maksimum lanjutan gadaian tidak melebihi tempoh 18 bulan daripada tarikh gadaian
 • Secara sekaligus atau berperingkat-peringkat.
 • Upah simpan dikira berdasarkan nilai marhun dan tempoh bilangan bulan gadaian ditebus.
 • Kadar upah simpan minimum bersamaan dengan kadar setengah bulan akan dikenakan ke atas barang gadaian yang ditebus bagi tempoh yang kurang daripada 15 hari.
 • Kadar upah simpan adalah seperti berikut
PRODUK HAD PINJAMAN (RM) MARGIN PINJAMAN KADAR UPAH SIMPAN BAGI SETIAP RM100.00 ATAS NILAI MARHUN SEBULAN (RM)
Ar-Rahnu Sehingga RM1,000.00 65% 0.65
70% 0.75
> 1,001.00 - 10,000,00 65% 0.75
70% 0.85
 • Formula pengiraan upah simpan bagi Ar-Rahnu: a = b x c/100 x 12 x d/365
  • Upah simpan = a
  • Nilai marhun = b
  • Kadar upah simpan = c
  • Tempoh gadaian = d
 • Pengiraan Upah Simpan Pajak Gadai-i Ar-Rahnu berbanding Pajak Gadaian Konvensional adalah seperti dibawah:
  • Nilai barang kemas (nilai marhun): RM1,000
  • Jumlah Pinjaman : RM650
  • Tempoh: 6 bulan/180 hari
  • Kadar upah simpan: RM0.65
PAJAK GADAI-i AR-RAHNU PAJAK GADAI KONVENSIONAL

1,000 x 0.65 / 100 x 12 x 180 / 365 = RM38.47

Upah Simpan = RM38.47

Jumlah Penebusan = RM650.00 + RM38.47

Jumlah Penebusan = RM688.47

650 x 2% x 6 = RM78.00

Upah Simpan = RM78.00

Jumlah Penebusan = RM650.00 + RM78.00

Jumlah Penebusan = 728.00

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat