Produk Peribadi

Kad / Kad Debit-i
 
Terma & syarat
Helaian pendedahan produk
Ijarah Khadamat
FI Caj
Fi tahunan
  Kad Debit-i Bank Rakyat & Kad Debit-i Jenama Bersama/Kad Edisi Istimewa :
 • Tiada yuran tahunan bagi tahun yang pertama
 • RM8.00 bagi tahun yang kedua dan seterusnya, sehingga tamat tempoh kad. Yuran ini akan dikenalkan pada setiap tarikh ulang tahun kad bermula pada tahun kedua.
 • Kad Diskaun Siswa 1Malaysia Debit-i (KadS1M Debit-i)
 • Tiada yuran tahunan bagi tahun yang pertama
 • RM5.00 bagi tahun yang kedua dan seterusnya, sehingga tamat tempoh kad. Yuran ini akan dikenakan pada setiap tarikh ulang tahun kad bermula pada tahun kedua.
Fi keahlian

Tiada

Fi proses permohonan RM8.00
Fi perkhidmatan pengeluaran tunai
 • ATM Bank Rakyat - Tiada
 • ATM bank-bank tempatan yang lain - RM1.00
 • LIFB (Bank Asing Diperbadankan di Malaysia) – RM4.00
 • Kaunter dan ATM bank di luar negara - RM12.00
Caj penggantian kad
 • Hilang/Dicuri - RM12.00
 • Keadaan/Cip kad yang rosak – Tiada

Pertukaran bisness antarabangsa (% daripada jumlah yang digunakan)

1.25% daripada jumlah yang digunakan
Caj salinan draf jualan
 • RM5.00 bagi setiap salinan draf jualan yang dipohon
 • RM15.00 bagi setiap salinan asli draf jualan yang dipohon
Penyata akaun yang dimohon melalui ATM Bank Rakyat RM0.00
Pertanyaan baki di bank yang lain Melalui ATM:RM0.00
Melalui rangkaian MasterCard: RM1.00

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat