Produk Perniagaan

Produk Perniagaan / Kadar, Fi, dan Caj

Pembiayaan Mikro-i

Pembiayaan Mikro-i MUsK
Micro Enterprise Fund (MEF)


Skim Kerajaan

Skim Pembiayaan Pembangunan Luar Bandar-i
Kadar | Fi & Caj
Pembiayaan Mikro-i MPPK
Kadar | Fi & Caj
Pembiayaan Mikro-i ME2