Perkhidmatan

Kemudahan Pelanggan / MEPS Pindahan Segera (IBFT)
Perkhidmatan ini membenarkan pelanggan membuat pindahan dana dari/ke akaun simpanan/semasa di bank-bank lain dengan menggunakan i-Rakyat dan mesin ATM yang terlibat dengan rangkaian MEPS.
INDIVIDU
PERKARA SALURAN
IRAKYAT PERBANKAN MUDAH ALIH ATM
Fi dan Caj (RM per transaksi) RM0.50   RM0.50
Had Transaksi harian (RM per transaksi)

RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi IBG)

  RM50,000 (berkongsi dengan had transaksi pengeluaran tunai)
Rujukan Pembayaran      
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Tidak ditawarkan   Ya
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tidak ditawarkan   Tiada
Waktu beroperasi 24jam   24jam
BUKAN INDIVIDU
PERKARA SALURAN
IRAKYAT COMMERCE PERBANKAN MUDAH ALIH ATM
Fi dan Caj (RM per transaksi)
Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana dan Badan korporat yang lain

Tidak ditawarkan

  Tidak ditawarkan
Had Maksimum Transaksi (RM per transaksi)      
Pemilik Tunggal, perkongsian, Perusahaan Kecil Sederhana 1 dan Badan korporat yang lain Tidak ditawarkan   Tiada
Rujukan Pembayaran
Rujukan pembayaran dan nama pembayar pada penyata bank penerima Tidak ditawarkan   Tidak ditawarkan
Rujukan nama penerima dan rujukan pembayaran di penyata bank pembayar Tidak ditawarkan   Tidak ditawarkan
Waktu beroperasi Tidak ditawarkan   Tidak ditawarkan

1. Bagi sektor pembuatan, pulangan balik jualan tidak melebihi RM50 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 200 pekerja; untuk perkhidmatan dan sektor-sektor lain, pulangan balik jualan tidak melebihi RM20 juta atau pekerja sepenuh masa tidak melebihi 75 pekerja

Nota: *6% GST ditanggung oleh Bank Rakyat.
Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranya ada

Pelanggan juga boleh membuat bayaran pembiayaan dan kad kredit melalui mesin ATM yang terlibat dengan rangkaian MEPS. Bank yang terlibat ialah:

SENARAI BANK JENIS TRANSAKSI YANG DIBENARKAN
AKAUN SIMPANAN/SEMASA KAD KREDIT/BAYARAN BALIK PEMBIAYAAN/PEMBIAYAAN
Affin Bank
Agrobank
Al Rajhi Bank
Alliance Bank
AmBank
Bank Islam
Bank Muamalat Malaysia Berhad
Bank Rakyat
Bank Simpanan Nasional
CIMB Bank
Citibank
Hong Leong Bank
HSBC
Kuwait Finance House
Maybank
OCBC
Public Bank
RHB Bank
Standard Chartered
UOB

Transaksi ialah secara real-time online di mana dana akan dikreditkan ke akaun penerima sebaik sahaja proses pindahan selesai.

WAKTU KREDIT DITERIMA OLEH PENERIMA
INDIVIDU BUKAN INDIVIDU
Isnin - Jumaat Serta merta

Tidak ditawarkan

Hari minggu/cuti umum Serta merta Tidak ditawarkan

Had pengeluaran tunai/pindahan dana (IBFT) yang dibenarkan adalah mengikut had pengeluaran tunai/pindahan dana(IBFT) yang ditetapkan oleh bank/institusi kewangan pemegang kad

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat