Perbankan Runcit

Simpanan-i & Deposit-i / Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
Rancang Ibadah Qurban anda melalui Akaun Simpanan-i Tabung Qurban

Konsep

 • Konsep Syariah yang digunapakai ialah Wadi`ah Yad Dhamanah adalah bersamaan dengan deposit simpanan di bawah jaminan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia sebagai pemegang amanah.
  Nota: Wadi`ah Yad Dhamanah sama konsep seperti Akaun Simpanan-i sedia ada.
 • Wakalah Bil Ujrah: Pelanggan melantik Bank sebagai agen untuk membantu dalam pengurusan Qurban bagi pelaksanaan Ibadah Qurban dan dengan bayaran berdasarkan Wakalah Bil Ujrah.
  Nota: Bank boleh melantik pihak ketiga sebagai ejen untuk melaksanakan Qurban bagi pihak pelanggan atas dasar sub-agent dengan pengenaan kos qurban yang ditetapkan.

Jenis Akaun

Individu.

Ciri Produk

 • Minimum deposit bagi pembukaan akaun ialah RM10
 • Kemudahan Kad Debit (Combo Card) untuk pengeluaran wang di ATM Bank Rakyat atau mana-mana ATM berlogo MEPS / BANKCARD di seluruh negara
 • Kemudahan perbankan internet i-Rakyat
 • Simpanan tanpa buku

Kelayakan

 • Perseorangan;
 • Berumur 18 tahun dan ke atas;
 • Beragama Islam.

Dokumen Yang Diperlukan

 • Kad Pengenalan

Bagaimana menyertai Ibadah Qurban

 • Buka Akaun Simpanan-i Tabung Qurban
 • Lakukan deposit secara berkala atau sekaligus
 • Pastikan jumlah mencukupi untuk melakukan Ibadah Qurban
 • Hadir dicawangan untuk mengisi ‘Borang Penyertaan Ibadah Qurban'
 • Terima ‘Sijil Penyertaan Ibadah Qurban'.

Tarikh Tutup Penyertaan

 • Dua (2) bulan sebelum Aidiladha tahun semasa.

Fi dan Caj

PERKHIDMATAN TRANSAKSI CAJ
Kad Debit Yuran permohonan RM8.00*
Yuran tahunan kad RM8.00*
Kad gantian Hilang/kecurian RM12.00*
Kad/Cip Rosak Percuma
Penyata Akaun Setiap permohonan RM10.60
Penutupan Akaun Kurang 3 bulan daripada tarikh pembukaan akaun* RM10.00

Nota: *6% GST ditanggung oleh Bank Rakyat.
Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranya ada.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami di talian 1-300-80-5454

Tertakluk kepada terma dan syarat.

Muat turun Borang Penyertaan Ibadah Qurban