Perbankan Runcit

Simpanan-i & Deposit-i / Akaun Deposit-i Berjangka
Akaun Deposit-i Berjangka membantu anda merancang pengurusan kewangan dengan bijak. Anda juga boleh meningkatkan potensi untuk keuntungan dan mengembangkan pengurusan kewangan anda dengan lebih sistematik dan terjamin.

Konsep

Tawarruq

Kelayakan

 • Individu (perseorangan, bersama atau amanah)
 • Koperasi yang ditubuhkan dan didaftar di Malaysia
 • Badan Kebajikan/Kelab/Persatuan yang ditubuhkan dan didaftar di Malaysia
 • Syarikat Korporat Swasta dan Kerajaan
 • Akaun Badan-badan kerajaan

Jenis Akaun

 • Akaun Individu
 • Akaun Bersama
 • Akaun Amanah
 • Akaun Persatuan/Koperasi/Korporat
 • Akaun Badan-badan kerajaan

Jumlah dan Tempoh Deposit

TEMPOH DEPOSIT MINIMUM
1 bulan RM5,000
2 bulan hingga 60 bulan RM500

Ciri-ciri Istimewa

 • Kadar keuntungan ditentukan semasa pembukaan Akaun Deposit-i Berjangka
 • Deposit melebihi RM5,000, keuntungan boleh dibayar secara bulanan (minimum 6 bulan)
 • Pembaharuan secara automatik atas permintaan pelanggan
 • Sijil Deposit boleh digunakan sebagai cagaran pembiayaan lain yang patuh Syariah
 • Perlindungan Takaful

Fi dan Caj

TRANSAKSI CAJ
Menggantikan kehilangan sijil RM10.00 (duti setem)

Nota: Caj yang dinyatakan adalah termasuk 6% GST sekiranya ada.

TEMPOH DEPOSIT (BULAN) KADAR (%)
INDIVIDU
1 3.4000
2 3.4500
3 3.4800
4 3.5000
5 3.5500
6 3.6000
7 3.6700
8 3.7300
9 3.7500
10 3.8000
11 3.8300
12 3.8500
15 3.9000
18 3.9500
24 4.0000
36 4.1000
48 4.2000
60 4.4500

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami di talian 1-300-80-5454.

* Tertakluk kepada terma dan syarat.