Produk

Saluran / Manual Pengguna

Token Registration

Login Instruction

Add Employee Listing

Upload Autopay Files

Create Autopay Based on Employee

Autopay Details

Create Temporary Autopay

Password Management

Convert excel files to text files
Manual Pengguna.pdf
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif sehingga 31 Mei 2018. Berikutan pelaksanaan GST berkadar sifar (0%) mulai 1 Jun 2018, kadar, fi dan caj akan dikemaskini pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat