Produk

Perancangan Kewangan / Takaful Hayati
 • Takaful Hayati adalah skim perlindungan takaful yang memberikan pampasan kewangan kepada peserta apabila berlaku kematian atau keilatan kekal atas sebab semula jadi (bukan akibat kemalangan).
 • Skim ini menawarkan perlindungan terbaik pada bayaran serendah RM0.15 sen sehari, bergantung kepada pilihan pelan sedia ada.
 • Pelan mampu milik yang ditawarkan adalah seperti berikut:
PELAN PERDANA MEWAH INDAH
Sumbangan Tahunan RM150 RM100 RM50
 • Penyertaan mudah dan ringkas serta tidak membebankan peserta.
 • Sumbangan tahunan yang sama untuk lelaki dan wanita.
 • Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.
 • Bayaran tunai/cek
 • Boleh didapati hanya di cawangan-cawangan Bank Rakyat.
 • Skim takaful ini terbuka kepada pelanggan Bank Rakyat yang berumur antara 18 hingga 59 tahun.
 • Perlindungan ini juga meliputi kakitangan beruniform (polis, tentera, bomba dan seumpama dengannya)
BUTIRAN/KETERANGAN MANFAAT PILIHAN PELAN
PERDANA MEWAH INDAH
 • Kematian bukan akibat kemalangan
40,000 26,000 13,000
 • Hilang upaya kekal dan menyeluruh bukan akibat kemalangan
40,000 26,000 13,000
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif sehingga 31 Mei 2018. Berikutan pelaksanaan GST berkadar sifar (0%) mulai 1 Jun 2018, kadar, fi dan caj akan dikemaskini pada tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
*Tertakluk kepada terma dan syarat