Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Sewa Beli Kenderaan-i (An Naqlu 1)
Pembiayaan Sewa Beli Kenderaan-i Bank Rakyat menawarkan skim bayaran ansuran yang fleksibel dan berpatutan apabila membeli kereta baru buatan tempatan dan bukan tempatan yang terdapat di pasaran.
 • Tawarruq atau Al-Ijarah Thumma Al-Bai` (“AITAB”)
 • Margin maksimum adalah 90% daripada harga jualan atau invois
 • Tempoh pembiayaan sehingga 9 tahun
 • Had pembiayaan adalah terbuka dan tertakluk pada keupayaan pelanggan membayar ansuran bulanan
 • Pembiayaan adalah untuk semua kenderaan Nasional dan bukan Nasional, penumpang dan persendirian baharu dan terpakai/reconditioned belum daftar.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan tidak melebihi umur persaraan 55/56/60* tahun semasa tamat tempoh pembiayaan.
 • Terbuka kepada warga kerja sektor awam dan swasta berpendapatan tetap yang telah berkhidmat sekurang-kurangnya 6 bulan.
 • Gaji bulanan minimum ialah RM1,500

Sila hubungi cawangan terdekat kami untuk maklumat.

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan (PGM)
 • Bayaran secara elektronik
 • Pindahan Gaji
 • 1 Salinan MyKad
 • 1 Salinan Lesen Memandu
 • 1 Salinan 3 bulan Slip Gaji terkini
 • Penyata Transaksi Akaun
 • Salinan Surat Pengesahan Majikan
PERKARA CAJ
Pembiayaan Sewa Beli Kenderaan-i
 • RM10.00

Pembiayaan Sewa Beli-i Pesara

 • RM10.00

Nota: Perlindungan Takaful (DTT) adalah wajib dari syarikat takaful yang dilantik oleh Bank

Duti Setem
Perjanjian Ijarah RM10
Perjanjian Penjamin (jika berkenaan) RM10
Pengeluaran surat kepada JPJ bagi perubahan no. enjin kenderaan, pertukaran no. pendaftaran kenderaan, kad pendaftaran pendua dsb. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)
Pengeluaran surat kepada pihak berkuasa bagi pindahan kenderaan ke Malaysia Timur dan sebaliknya. RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat