Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i Zero Entry Cost
Pakej Zero Entry Cost merupakan pakej pembiayaan di mana bank menanggung sebahagian daripada yuran guaman dan kos penilaian bagi memudahkan pengurusan pembelian rumah kediaman anda
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 • Pembiayaan Semula

Yuran guaman, kos penilaian dan duti setem ditanggung oleh bank sehingga 2.5% dari jumlah pembiayaan yang diluluskan

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis
 • Tidak mempunyai rekod buruk dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara bersama adalah dibenarkan dan tertakluk kepada hubungan kekeluargaan terdekat seperti berikut:
  1. Suami / isteri
  2. Ibu / bapa
  3. Anak
  4. Adik-beradik kandung

Sehingga 95% termasuk MRTT

PAKEJ
Permohonan dengan MRTT
Permohonan tanpa MRTT

Zero Entry Cost (ZEC)

 

Jumlah Pembiayaan

Kadar Keuntungan

Jumlah Pembiayaan

Kadar Keuntungan

Terbuka

KA + 1.33%

Terbuka

KA + 1.43%

Kadar Asas (KA): 3.85%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.
TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah RM28.30
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10.00 setiap set sebulan (termasuk 0% GST)
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen

Pendapatan Tetap

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan

Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan)

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dan Resit Bayaran

 

Dokumen Harta
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula
Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat